REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Białołęka

samorząd

 

Mieszkanki Białołęki zasłużone dla Warszawy

  21 listopada 2022

Mieszkanki Białołęki zasłużone dla Warszawy
Zasłużone dla Warszawy

Rada Warszawy wyróżniła honorową odznaką Elżbietę Rębelską, Danutę Lis, Małgorzatę Koc, Grażynę Bednarowicz i Marię Kowalską. To wybitne kobiety, które współtworzyły białołęcką pomoc społeczną.

REKLAMA

W Dniu Pracownika Socjalnego Rada Warszawy wyróżniła za wybitną pracę osoby pomagające ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Panie są związane z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka od początku jego istnienia. Ich praca łączy wysokie kwalifikacje zarządcze, socjologiczne, psychologiczne z dużą empatią i umiejętnością patrzenia "sercem".

REKLAMA

Wyjątkowy kontakt z ludźmi

Zawód pracownika socjalnego jest bardzo trudny i potrzebny. Jest związany z angażowaniem ludzi w zmianę własnych nawyków, przyzwyczajeń, słabości. Jak wiemy, ludzie nie lubią zmian. Niechętnie też przyznają, że im coś nie wychodzi. Pracownik socjalny, dzięki codziennej cierpliwości, otwartości oraz tym, że wie jak pomóc, z kim współpracować, pomoże wyjść z kryzysu ludziom szukającym pomocy w instytucjach świadczących pomoc społeczną. Wspiera także w dalszych krokach usamodzielniania i integracji z innymi ludźmi. Aby realizować te zadania, potrzebna jest wyjątkowa kultura osobista, poszanowanie drugiego człowieka i wrażliwość. Kierując się szerszą, społeczną perspektywą, można zaryzykować stwierdzenie, że pracownicy socjalni stoją na straży dobrego samopoczucia społeczności i wysokiej jakości życia mieszkańców. Są bowiem jednymi z pierwszych, którzy sygnalizują potrzebę interwencji w środowisku, patologie, kryzysy. Inspirują do tworzenia programów profilaktycznych, podpowiadają gdzie uzyskać pomoc oraz inicjują miejsca pomocy. Zawód pracownika socjalnego wiąże się z misją na rzecz społeczeństwa.

REKLAMA

Pięć wyróżnionych z Białołęki

Elżbieta Rębelska - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka przez 18 lat od 1994 roku. Kierując jednostką potrafiła umiejętnie wykorzystać wiedzę specjalistyczną, doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim wyjątkowy kontakt z ludźmi. Jej wiedza o problemach społecznych dzielnicy, sytuacji demograficznej, infrastrukturze była podstawą wprowadzenia niekonwencjonalnych działań na rzecz mieszkańców Białołęki. Działania zaowocowały współpracą z podmiotami polityki społecznej, których pomoc ma znaczenie w kształtowaniu interdyscyplinarnych rozwiązań w obszarze lokalnej polityki społecznej na Białołęce i Warszawie. Jej ogromne zaangażowanie, wrażliwość, empatia, autorytet, jakim cieszy się w dalszym ciągu wśród współpracowników, nie byłyby możliwe gdyby nie jej dusza społecznika i pełne utożsamianie się ze środowiskiem lokalnym. Jest w dalszym ciągu osobiście zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Danuta Lis przez 43 lat była związana jest z instytucją pomocy społecznej, od 1994 r. jako zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka. To główna organizatorka białołęckiej pomocy społecznej. Praca na rzecz drugiego człowieka zawsze była priorytetem i celem w jej życiu zawodowym, jak i prywatnym. Inicjowała pracę socjalną opartą o idee pobudzania społecznej aktywności lokalnej. Jest inicjatorką wielu projektów socjalnych, nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy i aktywizacji lokalnej społeczności w szerzeniu idei pomocy woluntarystycznej wśród najstarszych mieszkańców dzielnicy. Inicjowała obywatelski ruch samopomocowy i integrowanie środowiska seniorów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego osób starszych. Na szczególną uwagę zasługuje jej wyjątkowy kontakt z ludźmi oraz konsekwentne dążenie do realizacji zamierzonych celów dzięki temu cieszy się dużym autorytetem wśród osób zajmujących się pracą społeczną.

Małgorzata Koc - od 1999 roku, przez 22 lata była Kierowniczką Zespołu Finansowo-Księgowego oraz Główną Księgową Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizowała, koordynowała i nadzorowała działalność związaną z prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej. Prowadząc sprawy finansowe wprowadziła szereg usprawnień (np. nowe rozwiązania informatyczne), co przyczyniło się poprawy jakości pracy. Małgorzata Koc rozumiała, jak duże znaczenie ma doszkalanie i doskonalenie zawodowe. Dbała o rozwój zawodowy pracowników zatrudnionych w Zespole Finansowo-Księgowym, chętnie dzieliła się zdobytą wiedzą i wypracowanymi narzędziami pracy ze współpracownikami. Dzięki temu w Ośrodku Pomoc Społecznej funkcjonuje Zespół Finansowo- Księgowy składający się z pracowników kompetentnych, zaangażowanych i nawzajem się wspierających. Łączenie doświadczenia zawodowego ze stałym poszukiwaniem nowych rozwiązań przyczyniło się do zwiększenia efektywności pracy jednostki.

Grażyna Bednarowicz jest pracownikiem socjalnym od 52 lat. Pracując w środowisku lokalnym niejednokrotnie spotyka się nie tylko z biedą, ale przede wszystkim z izolacją i osamotnieniem, szczególnie osób starszych. Otaczała je szczególną opieką, starając się każdego wesprzeć dobrym słowem. Pani Grażyna miała również doskonały kontakt z młodzieżą. Wykorzystała te wyjątkowe relacje zarówno z osobami starszymi, jak i młodszymi jednocząc obydwa środowiska we wspólnej idei dialogu międzypokoleniowego. Program ten, zapoczątkowany w 2001 roku, realizowany jest do dziś. Idea wzajemnej pomocy i realizacji działań na rzecz innych przyświecała jej wszelkim działaniom zawodowym. Dzięki temu stała się pomysłodawcą i prekursorem wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej będącego wówczas niezwykle cenną i nowatorską inicjatywą. Doprowadziła do utworzenia Klubu Wolontariusza. Poprzez wdrażanie wolontariatu senioralnego udowodniła, iż osoba starsza nie tylko potrzebuje wsparcia, ale pomocą, wiedzą i doświadczeniem może doskonale służyć innym. Na szczególną uwagę zasługuje jej wyjątkowy kontakt z ludźmi oraz upór, z jakim dąży do realizacji celów. Czyni ją to osobą cieszącą się dużą popularnością oraz autorytetem.

Maria Kowalska to specjalistka pracy socjalnej związana z instytucją pomocy społecznej od 32 lat. Ma doświadczenie w zakresie mediacji, interwencji kryzysowej, pomocy rodzinie, kompleksowego wspierania rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, profilaktyce przemocy. Pani Kowalska jest inicjatorką wielu projektów wspierających rodziny dysfunkcyjne ( np. grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem). Współpracując z ramienia Ośrodka z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka, koordynuje Grupy Robocze powoływane przez Zespół. Posiada wyjątkową intuicję pozwalającą jej na doskonałe rozeznanie sytuacji rodzinnej oraz wnikliwe diagnozowanie środowiska lokalnego. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu w/w jest niekwestionowanym liderem zespołu pracowników socjalnych: wspiera, pomaga, inicjuje wprowadzanie nowych niekonwencjonalnych działań na rzecz mieszkańców Białołęki. Buduje dialog społeczny i współpracy różnych podmiotów (m.in. policji, oświaty, służby zdrowia) w celu stworzenia sieci wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób uzależnionych.

Agnieszka Borowska
radna Warszawy

 

Komentarze (2)

# Przyjaciel

21.11.2022 15:23

Najszczersze gratulacje
Znam podziwiam
Podpisuję się dwoma rękoma pod ich charakterystyką
Po prostu kocham te dziewczyny
Szczegolnie jedną

# brawa

22.11.2022 10:16

gratulacje - szlachetna praca pomagać potrzebującym
więcej na forum

REKLAMA

REKLAMA

Najnowsze informacje

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Najchętniej czytane na TuBiałołęka

Artykuły partnerskie

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kup bilet

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Znajdź swoje wakacje
Powyższe treści pochodzą z serwisu Wakacje.pl    Stanowią one własność prawnie chronioną należącą do Wakacje.pl S.A. i/lub jej partnerów.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy w naszym pasażu

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA