REKLAMA

Dodaj ogłoszenie drobne w prasie lokalnej

Treść ogłoszenia nie może być krótsza niż 10 dłuższa niż 500 znaków. Znaczniki html, wielokrotne spacje oraz znaki nowej linii są ignorowane.

Ogłoszenia dopisane na tej stronie ukazują się w najbliższym możliwym terminie, pod warunkiem uregulowania płatności zgodnie z instrukcją podaną przez system. Ogłoszenia do poniedziałkowych wydań papierowych generowane są w tygodniach poprze­dza­ją­cych wydania - w czwartki o godz. 17.00. Wszystkie ogłoszenia przyjęte przez system przed tym terminem znajdą się w tym samym tygodniu w wydaniach papierowych. Każde ogłoszenie jest jednocześnie za darmo prezentowane w naszym portalu.

Dodając ogłoszenie do naszej bazy oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem naszego serwisu i akceptujesz wszystkie jego punkty.

kategoria
treść ogłoszenia wpisanych znaków: 0 

liczba emisji w gazetach

wyróżnienie
  
  
  
  

Orientacyjna cena:  netto 0,00  VAT 23% 0,00  brutto 0,00

nazwa firmy:
nabywca jest: NIP:
kod, miejscowość:
ulica:

dane kontaktowe

imię i nazwisko:
e-mail: telefon:
kod, miejscowość:
ulica:

 

Jak płacić

Echo Media Plus sp. z o.o.
05-120 Legionowo
Wspólna 3
75 2490 0005 0000 4600 4760 0565
Należność należy wpła­cać na po­da­ny nu­mer konta, ko­niecz­nie po­da­jąc wy­ge­ne­ro­wa­ny przez sy­s­tem nu­mer zle­ce­nia. Brak nu­me­ru zle­ce­nia na prze­le­wie mo­że skut­ko­wać od­mową dru­ku ogło­sze­nia lub wy­dru­ko­wa­niem w ter­mi­nie póź­niej­szym. Jeśli nie otrzy­ma­my po­twier­dze­nia wpła­ty, wów­czas ogło­sze­nia są druko­wane po zaksię­gowaniu przez bank należności na podanym koncie. Zalecamy przesłanie potwierdzenia e-mailem na adres drobne@gazetaecho.pl. Przesłanie po­twier­dze­nia do po­nie­dział­ku do godz. 17.00 gwarantuje uka­zanie się ogłoszenia w najbliższym wydaniu. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać e-mailem na adres drobne@gazetaecho.pl.

Logowanie dla agencji

nick:
hasło:


Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść opublikowanych ogłoszeń.

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Znajdź swoje wakacje

REKLAMA