REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Raport sprzedaży pomp ciepła w 2023 roku

Raport sprzedaży pomp ciepła w 2023 roku

Rok 2023 przyniósł wiele istotnych zmian w kontekście sprzedaży pomp ciepła na całym świecie. Coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa, zmiany w przepisach prawnych oraz ciągłe kształtowanie się cen energii stworzyło unikalne warunki dla rynku. Niniejszy artykuł jest poświęcony szczegółowej analizie sprzedaży pomp ciepła w 2023 roku, gdzie odzwierciedlone zostają najnowsze trendy oraz dynamika zmian w tym segmencie. Badając ogólne dane sprzedażowe, rodzaje pomp ciepła oraz regionalne różnice, nasz raport dostarczy czytelnikowi szerokiego kontekstu i kompendium wiedzy na temat współczesnego rynku tych urządzeń. Nie zabraknie również refleksji na temat wpływu pandemii COVID-19 na analizowany sektor.


Współczesny rynek pomp ciepła

Współczesny rynek pomp ciepła jest efektem wielu zmian, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Są to przede wszystkim zmiany prawne związane z energetyką odnawialną, które umożliwiły rozwój rynku pomp ciepła na niespotykaną dotąd skalę. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 2020 roku, zachęcająca do inwestycji w energię odnawialną poprzez system dotacji i ulg, znacząco wpłynęła na dynamikę sprzedaży.


źródło: PORT PC

Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa jest kolejnym istotnym czynnikiem, który ma wpływ na rozwój rynku. Wzrastająca tendencja do poszukiwania ekologicznych, niskoemisyjnych rozwiązań grzewczych przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania pompami ciepła.

Kształtowanie się cen energii, zwłaszcza rosnące ceny gazu i prądu, sprawiły, że pompy ciepła stały się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych źródeł ogrzewania.

Na koniec warto zauważyć, że rozwój technologiczny, wprowadzanie nowych, bardziej efektywnych modeli pomp ciepła oraz poprawa ich dostępności na rynku, także miały znaczny wpływ na wzrost sprzedaży w 2023 roku. Ta kumulacja czynników przyczyniła się do kształtowania się aktualnego stanu rynku pomp ciepła.

Ogólna analiza danych sprzedażowych z 2023 roku


W I kwartale 2023 r., w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r., odnotowano wzrost sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania budynków sięgający 64%.

Jednocześnie znacznie wzrosło zainteresowanie gruntowymi pompami ciepła, typu solanka-woda - sprzedaż tych urządzeń zwiększyła się aż o 69%.

Pompy ciepła były w I kwartale 2023 r. jedyną grupą urządzeń grzewczych, w której nastąpił wzrost sprzedaży. Sprzedaż innych źródeł ciepła znacząco spadła [źródło: portpc.pl]. PORT PC szacuje, że w I kwartale 2023 r. na polskim rynku sprzedano ogólnie 43-47 tys. pomp ciepła, zarówno typu powietrze-woda, jak i solanka-woda.

Sprzedaż pomp ciepła rośnie już czwarty rok z rzędu, ale wzrost zanotowany w 2023 roku jest największy od czasu wprowadzenia nowych przepisów prawnych w 2020 roku. Ten trend wzrostowy jest zgodny z globalnymi tendencjami, które pokazują rosnące zainteresowanie technologiami opartymi na odnawialnych źródłach energii.

Szczegółowa analiza sprzedaży według rodzajów pomp ciepła


Jak pokazują najnowsze dane Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), pierwszy kwartał 2023 roku potwierdził tendencje wzrostowe na rynku pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania budynków. W szczególności, pompy ciepła typu powietrze-woda zanotowały imponujący wzrost sprzedaży o 64% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wśród nich pompy typu split odnotowały wzrost o 73%, a typu monoblok o 41%.

Równocześnie sprzedaż gruntowych pomp ciepła, czyli solanka-woda, wzrosła wyraźnie powyżej oczekiwań, osiągając wzrost o 69%. To świadczy o rosnącej popularności tych urządzeń, które oferują wyższą efektywność i stabilność działania w porównaniu z ich powietrznymi odpowiednikami.

Ogólnie rzecz biorąc, PORT PC szacuje, że w pierwszym kwartale 2023 roku na polskim rynku sprzedano od 43 do 47 tysięcy pomp ciepła, zarówno typu powietrze-woda, jak i solanka-woda.

Te wyniki, uwzględniając sezonowość sprzedaży i inne czynniki kształtujące rynek, pozwalają zachować umiarkowany optymizm co do dalszego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce. Widać wyraźnie, że pomimo dominacji pomp powietrznych, pompy gruntowe zyskują na popularności, co wskazuje na coraz większe zróżnicowanie w preferencjach klientów.

Wpływ pandemii COVID-19

Zarówno globalne, jak i lokalne warunki miały znaczący wpływ na sprzedaż pomp ciepła w 2023 roku. Różne kraje prezentują odmienne profile sprzedaży, które są w dużej mierze kształtowane przez lokalne przepisy prawne, dostępność różnych technologii i preferencje konsumentów.

W Polsce, jak wcześniej wspomniano, pompy ciepła typu powietrze-woda cieszą się największą popularnością, jednak sprzedaż pomp ciepła typu solanka-woda zdecydowanie wzrosła w 2023 roku.

Warto podkreślić, że pandemia COVID-19 miała zdecydowany wpływ na rynek pomp ciepła. Mimo początkowego spadku sprzedaży w 2020 roku, rynek zdołał się odbić i odzyskać dynamikę wzrostu. Jest to w dużej mierze związane z tym, że wiele osób decyduje się na modernizację swoich domów i inwestycje w bardziej zrównoważone źródła energii w obliczu niepewności gospodarczej i rosnących cen energii. W ten sposób, mimo początkowego negatywnego wpływu, pandemia przyczyniła się do długoterminowego wzrostu rynku pomp ciepła.

Zagrożenia i perspektywy dla rozwoju rynku pomp ciepła

Rozwój rynku pomp ciepła jest ściśle związany z prognozami dotyczącymi cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Zgodnie z długoterminową prognozą Komisji Europejskiej, relacja ceny energii elektrycznej do ceny gazu będzie się w najbliższych latach stopniowo obniżać - z obecnych 2,5:1 do 1,7:1 po 2040 roku. Jednocześnie koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce mają ulec znaczącemu obniżeniu - z obecnych około 600 zł/MWh do 229 zł/MWh w 2040 roku. To wszystko zdecydowanie wpłynie na atrakcyjność pomp ciepła jako ekonomicznej alternatywy dla tradycyjnych systemów grzewczych.

W ocenie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), pomimo obecnych trudności, perspektywy dla rozwoju polskiego rynku pomp ciepła w 2023 roku są pozytywne. W ujęciu rocznym przewidywany jest wzrost sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda o 20-30%, a gruntowych pomp ciepła o 40-50%.

"Jednak rozwój rynku jest zagrożony przez kilka istotnych czynników. Po zeszłorocznych brakach w dostępności urządzeń, obecnie obserwujemy nadwyżki magazynowe, a tempo sprzedaży spada. Przy założeniu konsekwentnej polityki sprzyjającej transformacji w ogrzewnictwie i jednoznacznych deklaracji rządu w kwestii cen prądu i gazu, prawdopodobne jest utrzymanie stałej, wysokiej pozycji pomp ciepła w sektorze HVAC" - wyjaśnia firma Artdom Serwis specjalista ds. montażu pomp ciepła działający między innymi na terenie Poznania i okolic.

Podsumowanie

Podsumowując, 2023 rok wyznaczył istotne zmiany na polskim rynku pomp ciepła. Ze względu na zaangażowanie rządu, rosnącą świadomość klimatyczną, coraz atrakcyjniejszą ekonomię oraz rosnącą dostępność technologii, pompy ciepła stały się coraz bardziej popularnym wyborem dla gospodarstw domowych i firm. Dynamika sprzedaży, szczególnie w pierwszym kwartale, pokazuje niezaprzeczalny wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem.

Jednakże rynek ten stoi w obliczu wielu wyzwań. Przyszłe tendencje cen energii, zarówno gazu ziemnego, jak i energii elektrycznej, będą miały istotny wpływ na przyszły rozwój sektora pomp ciepła. Niewątpliwie potrzebna jest jasna i stabilna polityka wspierająca adopcję technologii pomp ciepła, tak aby inwestorzy i konsumenci mogli dokonywać decyzji opartych na solidnych podstawach.

Mimo tych zagrożeń, przyszłość sektora pomp ciepła wydaje się być obiecująca. Zgodnie z prognozami, możliwe jest utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu, a nawet jej przyspieszenie. Kluczowe będzie jednak monitorowanie zmian w sektorze energetycznym i dostosowywanie strategii sektora pomp ciepła do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Pomimo obecnych wyzwań, pompy ciepła są nieodłącznym elementem zrównoważonej przyszłości energetycznej Polski.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Znajdź swoje wakacje

REKLAMA