REKLAMA

Regulamin dodania ogłoszenia drobnego

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o serwisie internetowym www.echodrobne.pl, należy to rozumieć jako moduł obsługi ogłoszeń drobnych portalu tustolica.pl.

2. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie internetowym www.echodrobne.pl oraz w gazetach z rodziny "Echa" i innych gazetach lokalnych za pośrednictwem ww. serwisu, może być dokonywane jedynie w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Na podstawie umowy z właścicielem strony tustolica.pl - Wydawnictwem Prasy Bezpłatnej Ostoja sp. z o.o., zwanym dalej "Echo" oraz na podstawie umów z uczestniczącymi w przedsięwzięciu wydawcami gazet lokalnych serwis ogłoszeń drobnych prowadzi Echo Media Plus sp. z o.o. zwana dalej "Agencją".

4. Zarówno redakcje gazet, jak i "Agencja" nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

5. Ogłoszenia zamieszczone w serwisie www.echodrobne.pl lub zlecone za po średnictwem serwisu do druku w gazetach lokalnych będą publikowane zgodnie z zamównieniem złożonym drogą elektroniczną.

6. Publikacja ogłoszeń w serwisie www.echodrobne.pl jest bezpłatna, natomiast warunkiem publikacji ogłoszenia w gazetach lokalnych jest opłacenie należności zgodnie z instrukcją podaną przez serwis. Warunkiem niezbędnym dla prawidłowego zaksięgowania płatności i publikacji ogłoszenia jest podanie na przekazie/przelewie numeru zlecenia przyznanego przez serwis.

7. Powyższy punkt nie dotyczy tzw. użytkowników, którzy otrzymali od administratora serwisu login i hasło. Użytkownicy rozliczają się w sposób przyjęty przez strony.

8. Płatności za umieszczenie ogłoszeń w gazetach lokalnych należy dokonywać na konto Agencji zgodnie z instrukcją podawaną każdorazowo przez serwis.

9. Dokonanie płatności i przyjęcie ogłoszenia do druku w gazetach z lokalnych jest równoznaczne z wyświetlaniem go za darmo w serwisie www.echodrobne.pl. Ogłoszenie zostanie z serwisu wycofane po upływie 11 dni od daty ostatniej edycji w gazetach lokalnych.

10. W przypadku złożonej przez klienta rezygnacji z realizacji zlecenia, poniesiona przez Klienta opłata nie podlega zwrotowi.

11. Zabrania się umieszczania ogłoszeń konkurencyjnych serwisów www poprzez podanie ich nazwy i/lub adresu www, a także ogłoszeń agencji towarzyskich lub innych w jakikolwiek sposób naruszających prawo polskie i międzynarodowe lub sprzecznych z powszechnie przyjętymi normami dobrych obyczajów. W szczególności zabrania się reklamowania przedmiotów, którymi obrót jest zabroniony, w tym przedmiotów pochodzących z kradzieży, materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz zawierających treści pornograficzne. Ogłoszenia takie będą przez administratora usuwane, a opłata nie będzie podlegała zwrotowi.

12. "Agencja" zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu i/lub nie przekazywania do druku ogłoszenia bez podania przyczyny.

13. Dane kontaktowe klientów serwisu www.echodrobne.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Klient może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

15. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez "Agencję" informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

16. "Agencja" zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności.

Logowanie dla agencji

nick:
hasło:


Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść opublikowanych ogłoszeń.

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Kup bilet

REKLAMA