REKLAMA

Cennik ogłoszeń drobnych

Na cenę ogłoszenia w wydaniach papierowych składa się: cena podstawowa (w groszach za każdy znak), dopłata za wyróżnienie oraz podatek VAT w wysokości 23%. W niektórych kategoriach ogłoszenia mogą być tańsze lub droższe.

Jak płacić

Echo Media Plus sp. z o.o.
05-120 Legionowo
Wspólna 3
75 2490 0005 0000 4600 4760 0565
Należność należy wpła­cać na po­da­ny nu­mer konta, ko­niecz­nie po­da­jąc wy­ge­ne­ro­wa­ny przez sy­s­tem nu­mer zle­ce­nia. Brak nu­me­ru zle­ce­nia na prze­le­wie mo­że skut­ko­wać od­mową dru­ku ogło­sze­nia lub wy­dru­ko­wa­niem w ter­mi­nie póź­niej­szym. Jeśli nie otrzy­ma­my po­twier­dze­nia wpła­ty, wów­czas ogło­sze­nia są druko­wane po zaksię­gowaniu przez bank należności na podanym koncie. Zalecamy przesłanie potwierdzenia e-mailem na adres drobne@gazetaecho.pl. Przesłanie po­twier­dze­nia do po­nie­dział­ku do godz. 17.00 gwarantuje uka­zanie się ogłoszenia w najbliższym wydaniu. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać e-mailem na adres drobne@gazetaecho.pl.

Logowanie dla agencji

nick:
hasło:


Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść opublikowanych ogłoszeń.

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Znajdź swoje wakacje

REKLAMA