REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

W skrócie

REKLAMA
Ulica Przewodowa w Miedzeszynie przejdzie przebudowę na odcinku od Patriotów do Wału Miedzeszyńskiego. W ramach przebudowy powstanie nowa jezdnia o dwóch pasach ruchu, chodniki i ścieżka rowerowa. Poza tym koncepcja przewiduje budowę rond na skrzyżowaniach z Patriotów, Zasadową/Tawułkową i Mrągows-ką/Strzygłowską, a przy Wale Miedzeszyńskim sygnalizację świetlną. W Zarządzie Dróg Miejskich otwarto oferty na wykonanie dokumentacji technicznej tej inwestycji Dokumentacja techniczna ma być gotowa w przyszłym roku, a sama ulica w 2009 roku.

* * *

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy rozpoczął realizację projektu "Wracam do pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-duszu Społecznego. Projekt jest skierowany do kobiet w wieku od 30 do 55 lat, bezrobotnych, poszukujących pracy, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikac-jach zawodowych. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet, podniesienie poziomu samooceny, kwalifikacji zawodowych i aktywności w poszukiwaniu pracy, nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia i utrzymania pracy. Szczegółowe in-formacje i zgłoszenia uczestnictwa: Agnieszka Bednarczyk, Ośrodek Pomocy Spo-łecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Korkowa 119/123, 04-519 Warszawa, tel. 022 613-38-94, www.opswawer.waw.pl, e-mail: opswawer@wp.pl. Czas trwania projektu: 2.04.2007 - 31.11.2007.

* * *

W środę 2 maja zakończono wymianę nawierzchni ulicy Stepowej. Ulica Stepowa otrzymała nową równą nawierzchnię.

* * *

Na budowanym węźle Płowiecka przeprowadzono próby obciążeniowe kolejnych es-takad. Osiem ciężarówek o łącznej wadze ponad 200 ton sprawdzało wytrzymałość wiaduktu, który już niedługo bezkolizyjnie połączy Trasę Siekierkowską i ulicę Pło-wiecką. Na ukończeniu są roboty na dwóch ostatnich estakadach węzła Płowiecka. Wszystkie roboty zostaną zakończone do 24 maja, potem będzie jeszcze konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowej trasy. Pierwsi kierowcy skorzystają z trzypoziomowego węzła w czerwcu.

Informacja ZDM

Plan imprez kulturalnych w maju

 • 11.05.2007 (piątek), godz. 17.00 - Warsztaty plastyczne i ceramiczne dla dzieci z programu "Lego-Logos" - Klub Kultury "Marysin".
 • 11.05.2007 (piątek), godz. 17.30 - Klub hobbysty - Foto - "Marysin dawniej i dziś" - "Klub Kultury "Marysin".
 • 12.05.2007 (sobota), godz. 15.00-16.00 - Spektakl teatralny dla dzieci pt. "Księżniczka Różyczka" w wykonaniu Teatru "Złoty Dukat" - Klub Kultury "Anin".
 • 12.05.2007 (sobota), godz. 10.00 - 14.00 - "Majówka w 109" - organizator SP nr 109, ul. Przygodna 2, współorganizator KK "Radość".
 • 13.05.2007 (niedziela) godz. 18.50 - Koncert w Kościele pw. N.M.P. w Zerzeniu, ul. Trakt Lubelski 157.
 • 16.05.2007 (środa), godz. 16.00-21.00 - Międzynarodowa Sorabistyczna Konfe-rencja Naukowa poświęcona Łużycom. Środa to drugi dzień Konferencji, który zgromadzi osoby zajmujące się tłumaczeniami literackimi z j. polskiego na gór-no i dolno serbski język i odwrotnie. Konferencja zorganizowana jest przez In-stytut Slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polską Akademie Nauk. - Klub Kultury "Anin".
 • 16.05.2007 (środa) godz. 17.30 - "Grecja" - spotkanie z podróżnikiem Arturem Chmielewskim, w programie pokaz slajdów - Klub Kultury "Falenica".
 • 17.05.2007 (czwartek), godz.12.00-13.00 -"Wielka Brytania - z wizytą u królo-wej", spotkanie z podróżnikiem, literatem - Krzysztofem Dworczakiem. Prelek-cja autora i film o Wielkiej Brytanii - Klub Kultury "Anin".
 • 19.05.2007 (sobota) godz. 15.00 - Obchody 10-lecia Klubu Kultury "Aleksand-rów", w programie pokazy wychowanków, 2 spektakle teatralne, pokazy ta-neczne, występy wokalne, występy muzyczne, koncert niespodzianka - występ gwiazdy, Klub Kultury "Aleksandrów".
 • 19.05.2007 (sobota) godz. 10.00-15.00 - "Majowy" Turniej Szachowy rozgry-wany w dwóch grupach, wiek zawodników do 15 lat - Klub Kultury "Anin".
 • 19.05.2007 (sobota), godz. 12.00-18.00 - Plener plastyczny - tereny sportowe przy ul. Starego Doktora - Klub Kultury "Marysin".
 • 19.05.2007 (sobota) godz. 13.00 - Rozdanie nagród w konkursie "Ceramik 2007" - Klub Kultury "Marysin".
 • 19.05.2007 (sobota) godz. 15.00 - teatrzyk dla dzieci "O dwóch takich co ukradli księżyc" w wykonaniu aktorów krakowskiego "Studio Art." Klub Kultury "Radość".
 • 20.05.2007 (niedziela) godz. 10.00-16.00 - IX etap całorocznego Turnieju Bry-dża Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer (Turniej złożony jest z 18 eta-pów) - Klub Kultury "Anin".
 • 20.05.2007 (niedziela) godz. 12.00-17.00 - Dziecięca stolica - w programie pre-zentacja Klubu, zajęcia plastyczne - Klub Kultury "Zastów".
 • 23.05.2007 (środa) godz. 17.30 - "Próby u Poli Negri" - sztuka muzyczna w dwóch aktach - Klub Kultury "Falenica".
 • 23.05.2007 (środa) godz. 17.30 - "Gwiazdy Kina Niemego" - wernisaż wystawy (wystawa czynna do 12 czerwca) - Klub Kultury "Falenica".
 • 24.05.2007 (czwartek) godz. 18.00- "Niespodzianka dla Mamy i Taty" - koncert zespołu "Melodyjki" - Klub Kultury "Falenica".
 • 25.05.2007 (piątek) godz. 12.00-13.00 - "Norwegia - kraina fiordów i wikin-gów". Spotkanie z podróżnikiem i literatem Krzysztofem Dworczakiem. Prelek-cja autora i film o Norwegii. Klub Kultury "Anin".
 • 25.05.2007 (piątek) godz. 17.30 - Dzień Matki - występy dzieci z sekcji teatr, gitara, formacja - Klub Kultury "Marysin"
 • 25.05.2007 (piątek) godz. 18.30 - Klub hobbysty - kolekcja pocztówek Ani Lis i Marii Hryczeniuk - Klub Kultury "Marysin".
 • 25.05.2007 (piątek) godz. 13.30 - impreza okolicznościowa dla uczestników za-jęć "Dzień Matki", KK "Radość".
 • 26.05.2007 (sobota) godz. 15.00-17.00 - Plastyczny warsztat rodzinny na Dzień Matki, Klub Kultury "Aleksandrów".
 • 26.05.2007 (sobota) godz. 15.00-16.00 - Baśń teatralna dla dzieci pt. "Jaś i Małgosia" wystawiona przez Studio Małych Form Teatralnych ART.-RE - Klub Kultury "Anin".
 • 27.05.2007 (niedziela) godz. 10.00-16.00 - X etap całorocznego Turnieju Bry-dża Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer w 2007r. (Turniej złożony z 18 turniejów) - Klub Kultury "Anin".
 • 27.05.2007 (niedziela) - "Majówka na Bajkowej" - Zespół Szkół nr 70, ul. Baj-kowa (Radość).
 • 27.05.2007 (niedziela) godz. 14.00 - Dzień Ojca i Matki - impreza plenerowa z niespodzianką, Klub Kultury "Zastów".
 • 28.05.2007 (poniedziałek) godz. 14.00 - Galeria dorosłego artysty - wernisaż pani Janiny Kraśnickiej - klub Kultury "Marysin".
 • 29.05.2007 (wtorek) godz. 18.00 - "Melodyjki Dzieciom" - koncert z okazji Dnia Dziecka - Klub Kultury "Falenica".
 • 29.05.2007 (wtorek) godz. 14.00 - rozdanie nagród w konkursie "Życie ocea-nów" - Klub Kultury "Marysin".
 • W każdy czwartek godz. 16.30-18.30 - zajęcia plastyczne dla młodzieży "Pyta-nie o sens sztuki XX wieku" elementy historii sztuki - Klub Kultury "Marysin".

Konkurs

16 kwietnia ruszyła II edycja konkursu na "Najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci". Celem konkursu jest poprawa jakości warszawskich placów zabaw, szcze-gólnie w dziedzinach czystości, bezpieczeństwa i estetyki. Nagrodą dla zwycięskie-go placu zabaw będzie nowe wartościowe wyposażenie. Konkurs potrwa do 31 lipca 2007 roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Wawra nie tylko do wzięcia udziału w konkursie, lecz także do wzięcia odpowiedzialności za estetykę swojego miejsca zamieszkania. Konkurs skierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci oraz do za-rządców placów zabaw. Ankietę i kartę zgłoszenia można uzyskać oraz złożyć w wydziale obsługi mieszkańców (w sali obsługi bezpośredniej lub w punkcie informa-cyjno-podawczym w holu głównym Urzędu).

MZ


 • Poleć
 • Udostępnij
 • Polub Tu Wawer
Ten tekst nie ma jeszcze komentarzy na forum. Twój może być pierwszy...


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adresu IP, który zapisze się automatycznie) przez Echo Media Plus sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Wspólna 3.
Niniejsza zgoda jest warunkiem koniecznym do skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@gazetaecho.pl.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie celu ich podania, tj. skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl.
W tym wypadku nie jest możliwe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu IP.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

komentarz: 


Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać pogrubienie i wpisz [b].
Na końcu pogrubienia wpisz [/b].
Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać kursywa i wpisz [i].
Na końcu kursywy wpisz [/i].
 Kliknij na ikonkę, która chcesz wstawić w treści w miejscu kursora: 
adres url:
tytuł: 
adres e-mail:
tytuł: 

nick: 
hasło: 
powtórz hasło: 
e-mail: 
data urodzenia: 
płeć: REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA


więcej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
Nowości do -45%
REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA
Wyprzedaż -55%!
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Najnowsze wydanie

© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych zachowań użytkowni­ków. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
REKLAMA
REKLAMA