REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Gaz ziemny jest niezbędny dla transformacji energetycznej aglomeracji warszawskiej

Gaz ziemny jest niezbędny dla transformacji energetycznej aglomeracji warszawskiej
materiały GAZ-SYSTEM S.A.

Gaz ziemny odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji polskiej gospodarki, pełniąc funkcję paliwa przejściowego w procesie rezygnacji z węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście szczególne znaczenie ma jego wykorzystanie w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym, zarówno w Warszawie, jak i w okolicznych gminach.

Zmiana sposobu zasilania elektrociepłowni i ciepłowni z węgla na gaz obniża emisję dwutlenku węgla o połowę i może przełożyć się na niższe opłaty. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla odbiorców końcowych, którzy odczuwają wzrost kosztów opłat za uprawnienia do emisji CO2 w rachunkach za prąd. Ponadto, zastąpienie węgla gazem ziemnym w ciepłownictwie indywidualnym znacząco zmniejsza liczbę tzw. dni smogowych, w których przekroczone są dopuszczalne normy stężenia pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Już te dwa przykłady wyraźnie pokazują, jak ważną rolę może odegrać gaz ziemny w transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Strategiczna zmiana - stabilny proces

Uzyskanie neutralności klimatycznej to skomplikowany i długotrwały proces, planowany na dziesięciolecia. Odejście od wysokoemisyjnych źródeł energii, z węglem na czele, na rzecz zasobów odnawialnych odbywa się etapowo. Wymaga to również strategicznego planowania i konsekwentnej realizacji, z uwzględnieniem okresu przejściowego. Dzięki temu transformacja gospodarki, dotychczas opierającej się głównie na węglu, może przebiegać płynnie i bez zakłóceń. W tym kontekście gaz ziemny, jako niskoemisyjne paliwo odegra istotną rolę, szczególnie w sektorze energetycznym, ale nie tylko.

Warto zauważyć, że surowiec ten może pełnić wiele funkcji, w tym m.in. stabilizować źródła odnawialne, w których produkcja energii zależna jest od warunków pogodowych. Gaz ziemny jest także istotny w kontekście transformacji energetycznej, również ze względu na swoje właściwości. W postaci skroplonej, czyli LNG, może być bowiem sprowadzany z dowolnego miejsca na świecie, co stanowi istotną korzyść w kontekście globalnej dywersyfikacji dostaw energii. Dlatego, podobnie jak nasi nadbałtyccy sąsiedzi, inwestujemy w Polsce w kolejny terminal LNG - tym razem pływający, typu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit). Pamiętajmy także, że gaz ziemny jest istotny nie tylko w kontekście transformacji energetycznej, i w perspektywie kilkunastu najbliższych lat nie zniknie całkowicie z naszego otoczenia. Stanowi bowiem nie tylko źródło energii, ale również jest surowcem dla branży nawozowej i chemicznej.

Nowa Koncepcja Zasilania Warszawy

Warszawa i jej okolice znajdują się obecnie w dynamicznym procesie rozwoju, który obejmuje m.in. budowę nowych osiedli mieszkaniowych oraz modernizację elektrociepłowni. Zmiany te przyczynią się do zwiększenia zapotrzebowania na gaz.

Obecna infrastruktura umożliwia dostawę ok. 1 mld m3 gazu rocznie, co w perspektywie kilku najbliższych lat, zgodnie z obecnymi prognozami, może okazać się niewystarczające. Odpowiadając na te wyzwania, GAZ-SYSTEM opracował specjalny plan zwiększenia możliwości przesyłowych tzw. pierścienia warszawskiego pod nazwą: Nowa Koncepcja Zasilania Warszawy. Zgodnie z jej założeniami będzie możliwe przesłanie każdego roku nawet ponad 2 mld m3 gwarantując stabilność dostaw prądu i ciepła mieszkańcom aglomeracji warszawskiej.

Projekt zakłada budowę kilku nowych gazociągów oraz modernizację istniejącej infrastruktury. W ramach Nowej Koncepcji Zasilania Warszawy powstaną:

 • Gazociąg Rembelszczyzna - Mory (gazociąg warszawski) o długości 28,5 km (etap budowy) zlokalizowany na terenie gmin: Nieporęt, Jabłonna, Warszawa (dzielnice Białołęka, Bielany i Bemowo), Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki. Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską.
 • Gazociąg Stanisławów - Wola Karczewska o długości ok. 40 km (etap projektowania) na terenie gmin: Stanisławów, Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki i Wiązowna.
 • Gazociąg Wola Karczewska - Karczew o długości ok. 15 km (etap projektowania), na terenie gmin: Wiązowna, Celestynów, Otwock i Karczew.
 • Gazociąg Karczew - Gassy o długości ok. 2 km (etap projektowania) na terenie gmin Karczew i Konstancin-Jeziorna.
 • Gazociąg Mory - Reguły o długości ok. 5,2 km (etap projektowania) na terenie gmin: Ożarów Mazowiecki, Piastów oraz miasta Warszawa (dzielnica Ursus).

  Kontakt w sprawie inwestycji: GAZ-SYSTEM Oddział w Rembelszczyźnie, tel. +48 22 767-08-01, e-mail: sekretariat.rembelszczyzna@gaz-system.pl.

  p

  Gaz ziemny to czystsze powietrze

  Problem jakości powietrza coraz częściej poruszany jest przez mieszkańców aglomeracji warszawskiej, w której głównym źródłem zanieczyszczeń jest transport. Jednak za epizody smogowe, czyli krótkotrwałe, lecz wysokie przekroczenia norm jakości powietrza, bezpośrednio odpowiada emisja komunalno-bytowa, czyli piece i kominki. Z tego właśnie powodu strategie polskich firm energetycznych (m.in. PGE, PGNiG i Veolia) skupiają się na dekarbonizacji, czyli na odejściu od węgla przede wszystkim na rzecz gazu ziemnego. Działania firm z sektora energetycznego muszą być ze sobą skoordynowane. Z tego powodu konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury przesyłowej gazu, która w przyszłości może być wykorzystywana także do transportu wodoru oraz innych gazów, odgrywając kluczową rolę w procesie przejścia gospodarki na zeroemisyjne źródła energii. Nowa Koncepcja Zasilania Warszawy doskonale wpisuje się w tę wizję, stanowiąc odpowiedź na rosnące potrzeby gazowe aglomeracji warszawskiej oraz argument na rzecz dalszego rozwoju i utrzymania sieci gazociągów przesyłowych.

  Przesył wodoru i transport dwutlenku węgla

  Analizy GAZ-SYSTEM wskazują, że zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie w najbliższych latach rosło zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Co równie istotne, rozwój infrastruktury gazowej jest ukierunkowany na wykorzystanie jej do przesyłu wodoru, wydłużając okres eksploatacji gazociągów. Badana jest również możliwość transportu dwutlenku węgla sieciami przesyłowymi.

  pWykres - Porównanie prognoz zapotrzebowania (gazy łącznie w przeliczeniu na gaz E) - w jednostkach objętości, Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM

  Od Finlandii po Niemcy, czyli wodór paliwem przyszłości Europy

  Przesył i magazynowanie wodoru są elementami obecnie prowadzonych prac analityczno-koncepcyjnych. Jako operator sieci przesyłowej, a teraz także operator magazynów (poprzez objęcie 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland), spółka chce pełnić aktywną rolę w procesie transformacji i dekarbonizacji polskiej gospodarki. Trwają badania rynku dotyczące określenia potencjalnego popytu i podaży na wodór, co ma posłużyć jako fundament do opracowania planów rozwoju infrastruktury sieci przesyłowej. Prowadzone są także prace badawcze w zakresie wykorzystywania istniejącej infrastruktury gazowej do transportu metanu z domieszką wodoru. Jednocześnie GAZ-SYSTEM aktywnie uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach wspierających tą technologię. Jedną z nich jest Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, biegnący przez terytoria Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec.

  Zgodnie z założeniami, Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej i powiązanych z nią systemów. Projekt ma na celu promowanie produkcji energii elektrycznej z niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł, co przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej i pomoże w realizacji unijnych celów klimatycznych. Ponadto stworzy warunki do inwestowania w innowacyjne rozwiązania przemysłowe i technologiczne wzdłuż całej trasy rurociągu, obniży koszty transportu, stworzy miejsca pracy i przyniesie dodatkowe dochody zaangażowanym w ten projekt państwom.

  Ku zielonej przyszłości

  W nadchodzących latach przewiduje się znaczący wzrost zapotrzebowania na gaz zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Rozwój infrastruktury przesyłowej, która może być wykorzystywana do transportu wodoru oraz innych gazów, odgrywa kluczową rolę w procesie przejścia gospodarki na zeroemisyjne źródła energii i zapewnienia jej stabilności. Te czynniki stanowią istotne argumenty na rzecz dalszego rozwoju i utrzymania sieci gazociągów przesyłowych. Tym samym realizacja strategii zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej może być nie tylko łatwiejsza, ale i przynieść szereg odczuwalnych korzyści już teraz.

  p

  p

  Artykuł przygotowany przez GAZ-SYSTEM S.A.


 • Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

  LINKI SPONSOROWANE

  REKLAMA

  Znajdź swoje wakacje

  REKLAMA