REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Inwestycje

Złóż wniosek w sprawie Trasy Olszynki Grochowskiej
REKLAMA

Pusty wiadukt nad Toruńską to widok rzadki. Co będzie po powstaniu węzła z TOG?


Złóż wniosek w sprawie Trasy Olszynki Grochowskiej

Jeszcze tylko dzisiaj można składać wniosek do miejscowego planu zagospodarowania terenów, gdzie planowany jest węzeł Trasy Toruńskiej i Olszynki Grochowskiej.

REKLAMA
O spotkaniu mieszkańców i wnioskach z niego wynikłych pisaliśmy tutaj. Już wówczas radne zobowiązały się, że przygotują wniosek, który będzie można podpisać i wysłać do planistów. Termin składania wniosków mija dzisiaj - gotowe pismo można wysłać mailem na adres architektura@um.warszawa.pl, jako temat wiadomości podając "Wniosek do MPZG węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej" albo pocztą lub osobiście na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Wydział Planowania Miejscowego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego). Wniosek należy uzupełnić o swoje dane i podpisać.


REKLAMA

Jak brzmi pismo?

W związku z przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej wnioskuję o:

I. Dostępność do infrastruktury drogowej, poprawę komunikacji

1. Zmianę statusu Trasy Olszynki Grochowskiej jako drogi o funkcji "G" z torowiskiem dla tramwaju. Planowane włączenie Trasy Olszynki Grochowskiej w sieć dróg krajowych, przetnie osiedla we wschodniej części dzielnicy, a brak wjazdów na/zjazdów z Trasy uniemożliwi korzystanie z niej mieszkańcom wschodniej Białołęki.

Rezerwa drogowa pod Trasę Olszynki Grochowskiej, jedyna we wschodniej Białołęce prowadząca w kierunku północ - południe, może być "kręgosłupem" dla lokalnego układu drogowego. Nie stanie się tak, jeśli droga pozostanie w proponowanym w planie kształcie. Duży węzeł drogowy ze skrzyżowaniami na estakadach oraz poprowadzenie ruchu tranzytowego będzie uciążliwe dla mieszkańców, których osiedla niejednokrotnie będą graniczyły z trasą.

Trasa Olszynki Grochowskiej jako droga o charakterze lokalnym ze ścieżkami rowerowymi, przejściami dla pieszych zapewniłaby zrównoważony rozwój tej części Warszawy. Niestety TOG w obecnym kształcie został wytyczony, gdy w jego sąsiedztwie nie było wielotysięcznych osiedli, a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, określające politykę zagospodarowania przestrzennego Warszawy, nie uwzględnia istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

2. Zwiększenie liczby ulic poprzecznych przecinających TOG np. Skarbka z Gór, Lewandów, Berensona. W okolicy istniejącej pętli autobusowej wnioskuję o budowę ronda i połączenie skrzyżowania TOG z ul. Skarbka z Gór.

3. Utworzenie połączenia drogowego z TOG (bądź ul. Głębockiej) tak, aby istniała możliwość zjechania w kierunku północnym od ronda Małej Brzozy do ul. Ostródzkiej np. poprzez przedłużenie ul. Astrowej.

4. Budowę dwóch rond przy zjeździe z Trasy Toruńskiej oraz przebudowę mającą powiększyć rondo Jesiennych Liści/Skarbka z Gór lub powiększenie skrzyżowania. Zapewni to lepszą dostępność komunikacyjną budowanych w bezpośrednim sąsiedztwie TOG publicznych placówek m.in. przedszkola z oddziałami żłobkowymi.

5. Budowę linii tramwajowej w TOG oraz pozostawienie rezerwy pod metro do planowanej Trasy Mostu Północnego.

6. Utworzenie parkingu Park&Ride i zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

Przy niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze drogowej oraz komunikacji zbiorowej, mieszkańcy są zmuszeni podróżować własnymi pojazdami, a rodzina często posiada dwa pojazdy. Niestety istniejące przepisy wymagają budowanie jedynie 1-2 miejsc parkingowych na lokal. Rozwiązaniem byłoby wymaganie budowania co najmniej 2,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie.

7. Zmianę węzła TOG z Trasą S8 w taki sposób, aby główny strumień ruchu kierować na Białystok i Poznań, zaś na Białołękę (od węzła z TT z TOG) kierować tylko ruch lokalny. Na odzyskanej w ten sposób rezerwie wnioskujemy o utworzenie parku z funkcjami rekreacyjno - sportowymi.

8. Odwodnienie ulic w liniach rozgraniczających TOG z uwzględnieniem zlewni pozostałych dróg lokalnych.

9. Wprowadzenie zieleni izolacyjnej zamiast montażu ekranów dźwiękochłonnych.

10. Utworzenie pętli autobusowej, aby zapewnić dogodny dojazd autobusem do tramwaju dla mieszkańców z północno-wschodniej części Białołęki.

II. Strefa funkcjonalna - obszar na granicy aglomeracji, ochrona środowiska

1. Zachowanie 60% powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzić zabudowę maksymalnie 2,5 kondygnacji.

Obszar wschodniej Białołęki wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy należy do strefy przedmieść. Budowanie osiedli na granicy Warszawy umożliwia rozlanie się tkanki miejskiej poza obszar aglomeracji, co jest to sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju miasta.

2. Ochronę Wspomagającego Systemu Przyrodniczego Warszawy.

Oznacza to podporządkowanie zabudowy sposobom i formom zagospodarowania wynikającym z ochrony wartości przyrodniczych i środowiska. Powstająca zabudowa nie może zaburzać funkcjonowania klinów nawietrzających Warszawę.

III. Inwestycje publiczne

Uwzględnienie rezerwy miejsca dla usług zdrowia i opieki społecznej, domów opieki społecznej, pogotowia, placówek straży pożarnej, policji oraz filia Urzędu Dzielnicy.

Gotowy do wypełnienia wniosek można znaleźć TUTAJ.

(wt)


  • Poleć
  • Polub Tu Białołęka
  • Udostępnij

28.04.2016 12:01 #6tg
NIE PODPISUJCIE TEGO WNIOSKU TAM JEST BŁĄD!!!
Szanowny/a #6tg, to są postulaty zebrane od mieszkańców na spotkaniu. Zarówno my radne jak i mieszkańcy nie jesteśmy planistami, ekspertami w tej dziedzinie i nie musimy być, od tego są specjaliści! To etap wstępny, ale jednocześnie szansa na wyrażenie swoich oczekiwań wobec wskazanego terenu. Zachęcamy więc do przesłania własnych wniosków. Każdy może przeczytać propozycję dot. wielu mieszkańców i skorzystać, może to również zrobić wybiórczo. Pozdrawiam.
28.04.2016 13:12 #Lew II
ta lista postulatów wygląda dobrze, czy zostaną uwzględnione czas pokaże.

A. Myślińska i A. Borowska - brawo za zaangażowanie i nagłośnienie sprawy!
28.04.2016 13:25 #WOJ...
NIE PODPISUJĘ ,NIECH NIE BUDUJĄ MOŻE WTEDY BĘDZIE KASA NA INNE DROGI .
28.04.2016 13:27 #WOJ...
postulaty od mieszkańców...a Ci mieszkańcy od kiedy tu mieszkają?
28.04.2016 13:37 #waser
Woj...
idiota?
28.04.2016 16:18 #AntyAnty
@WOJ:

Nic dodać, nic ująć.

A do tych postulatów to jeszcze proponuję dopisać aneksję Majorki i przybliżenie jej do Białołęki. :-P
28.04.2016 16:27 #Świadomy
Lewandów i niektóre Derby trzęsą portkami? Gdy 10 lat temu tu się wprowadzałem, deweloper nie ukrywał planów, a ja te sytuację akceptowałem. Trochę to śmieszne, że inni nie dotarli do tej dość oczywistej informacji.

Droga sprawa: od ponad 10 lat był płacz, że brak dróg i infrastruktury. Teraz, gdy mikroskopijnie przybluża się pomysł budowy TOG (bo pewnie nie powstanie w ciągu 20 lat), jest inny płacz - "olaboga, budujom!"

Jakie to polskie...
28.04.2016 16:34 #Dobra rada
#Świadomy napisał(a) 28.04.2016 16:27

Lewandów i niektóre Derby trzęsą portkami? Gdy 10 lat temu tu się wprowadzałem, deweloper nie ukrywał planów, a ja te sytuację akceptowałem. Trochę to śmieszne, że inni nie dotarli do tej dość oczywistej informacji.

Droga sprawa: od ponad 10 lat był płacz, że brak dróg i infrastruktury. Teraz, gdy mikroskopijnie przybluża się pomysł budowy TOG (bo pewnie nie powstanie w ciągu 20 lat), jest inny płacz - "olaboga, budujom!"

Jakie to polskie...
Przeczytaj najpierw. Potem się wypowiadaj.
28.04.2016 17:45 #Kot
#AntyAnty napisał(a) 28.04.2016 16:18

@WOJ:

Nic dodać, nic ująć.

A do tych postulatów to jeszcze proponuję dopisać aneksję Majorki i przybliżenie jej do Białołęki. :-P
Jestem za! Majorka byłaby ok, ale może być i Ibiza. Wreszcie by się coś działo
REKLAMA
28.04.2016 17:59 #Imprezowy Jacek z D4
@Kot

Ja też wolę Majorkę. Ibiza zbyt imprezowa = za głośna i znowu komuś z szukających wsi na przedmieściach mogłoby przeszkadzać... ;-)
29.04.2016 09:11 #wars
do krytykantów:
chodzi o to, żeby ta Trasa była połączona z drogami na Białołęce, a nie tylko tranzyt. Nikt nie chce blokować tej budowy. Chodzi o to, by były porobione skrzyżowania lub ronda, wiadukty, tunele tak, by okoliczni mieszkańcy mogli z niej korzystać.

Myślcie trochę.
29.04.2016 09:45 #Ew..
trasa jest potrzebna i była planowana kilkadziesiąt lat temu jak jeszcze tam rosło zboże. Trzeba było patrzeć gdzie się kupuje mieszkania.
29.04.2016 10:36 #Lew II
Trasa potrzebna i trzeba ja budować, a jak zostaną uwzględnione zmiany dot. połączenia trasy z drogami lokalnymi to wyjdzie nam tylko na dobre... nikt tego nie blokuje.
29.04.2016 11:39 #Berenson
super , jeszczy bym dodał do petycji ze dzielnica zamiast traci c kase na budowę szpitala powinna zainwestowac w pierwszej kolejnosci w rozwiązanie problemów komunikacyjnych miedzy innymi budowę TOG
29.04.2016 11:44 Taltos2
Robić docelowo w wersji miejskiej ulicy, przekrój 2x2 i tramwaj pośrodku, wiadukty nad TMP i S-8, ale w pierwszym etapie nawet 2x1 do ronda Jesiennych liści + tramwaj. Obowiązkowo, normalne skrzyżowanie z Berensona, i takie "jednokierunkowe" na wysokości Derb wtedy może być.
I BUDOWAĆ jak najszybciej.
29.04.2016 12:22 #z bialoleki
Budować ASAP. 2x2 GP brzmi dobrze.
29.04.2016 15:14 #U-Łomek
Budować 4x4 lub 3 po 3!!!
29.04.2016 15:56 #gosć
A może od razu 10X10? Debile.
30.04.2016 22:02 #Warszawiak23
Trasa Olszynki Grochowskiej z Białołęki Wschodniej powinna powstać jak najszybciej. Jeśli nie udaje się wybudować od razu całej TOG, lepiej budować odcinkami. Taki odcinek między Trasą Toruńską a ulicą Radzymińską już dawno przydałby się. Odciążyłby bardzo korki jakie powstają u wylotu ul. Głębockiej i ul. Ostródzkiej. Tak samo, odcinek między ulicą Zabraniecką (Targówek Przemysłowy) a Olszynką Grochowską (Grochów), również usprawnilby ruch komuniklacyjny pomiędzy częścią PÓŁNOCNĄ A WSCHODNIĄ Warszawy.
Reszta odcinków TOG powstałaby w nastepnych latach etapami.
REKLAMA

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adresu IP, który zapisze się automatycznie) przez Echo Media Plus sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Wspólna 3.
Niniejsza zgoda jest warunkiem koniecznym do skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@gazetaecho.pl.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie celu ich podania, tj. skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl.
W tym wypadku nie jest możliwe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu IP.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

komentarz: 


Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać pogrubienie i wpisz [b].
Na końcu pogrubienia wpisz [/b].
Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać kursywa i wpisz [i].
Na końcu kursywy wpisz [/i].
 Kliknij na ikonkę, która chcesz wstawić w treści w miejscu kursora: 
adres url:
tytuł: 
adres e-mail:
tytuł: 

nick: 
hasło: 
powtórz hasło: 
e-mail: 
data urodzenia: 
płeć: 

więcejREKLAMA
REKLAMA


więcej


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Nowości do -45%
REKLAMA
REKLAMA
© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych zachowań użytkowni­ków. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
REKLAMA
REKLAMA