REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA


06.10.2020 16:15 #Marian
Ile będzie spalin więcej i pyłu z okładzin przy zwalnianiu do 10km/h i ponownym przyspieszaniu? Policzył ktos? Bo rowerzysta nie może zwolnić na przejeździe.
06.10.2020 16:44 #Oleole899
#Marian napisał(a) 06.10.2020 16:15

Ile będzie spalin więcej i pyłu z okładzin przy zwalnianiu do 10km/h i ponownym przyspieszaniu? Policzył ktos? Bo rowerzysta nie może zwolnić na przejeździe.
Mniej, bo to droga lokalna, a nie przelotówka i ci co nie muszą nie będą tam jeździć.
06.10.2020 20:32 #xxxxx
Wręcz przeciwnie. Ci co gnają będą dalej gnać.
07.10.2020 09:22 #gosc
Projekt jest zupełnie bez sensu, bo sugeruje rowerzystom zachowania niezgodne z przepisami. W tym miejscu ROWERZYSTA MA OBOWIĄZEK USTĄPIENIA PIERSZEŃSTWA samochodom. Rowerzysta ma pierwszeństwo dopiero po wjechaniu na przejazd. Progi zwalniające i barierka uniemożliwiająca wjechanie na przejazd powinny stanąć na drodze dla rowerów.
07.10.2020 12:11 #XxX
#gosc napisał(a) 07.10.2020 09:22

Projekt jest zupełnie bez sensu, bo sugeruje rowerzystom zachowania niezgodne z przepisami. W tym miejscu ROWERZYSTA MA OBOWIĄZEK USTĄPIENIA PIERSZEŃSTWA samochodom. Rowerzysta ma pierwszeństwo dopiero po wjechaniu na przejazd. Progi zwalniające i barierka uniemożliwiająca wjechanie na przejazd powinny stanąć na drodze dla rowerów.
Czemu ma ustąpić? Serio pytam. Wydawało mi się że trzeba ich puszczać.
REKLAMA
07.10.2020 13:20 #gosc
#XxX napisał(a) 07.10.2020 12:11

ustąpić? Serio pytam. Wydawało mi się że trzeba ich puszczać.
Art 27 Prawa O Ruchu Drogowym - rowerzysta ma pierwszeństwo TYLKO znajdując się na przejeździe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód skręca w prawo a rowerzysta jedzie prosto - wówczas to rowerzysta ma pierwszeństwo.
07.10.2020 14:30 zipa.dumna
#gosc napisał(a) 07.10.2020 13:20

Art 27 Prawa O Ruchu Drogowym - rowerzysta ma pierwszeństwo TYLKO znajdując się na przejeździe. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód skręca w prawo a rowerzysta jedzie prosto - wówczas to rowerzysta ma pierwszeństwo.
Pytanie było o przepis nakazujący rowerzystom ustąpowanie pierwszeństwa samochodom.
07.10.2020 22:40 zipa.dumna
Oczywiście #gosc nie odpowie, bo nie ma takiego przepisu. Aktualnie w kodeksie drogowym nie ma nawet przepisu zabraniającego rowerzyście wjazdu na przejazd bezpośrednio przed jadący pojazd (analogiczny przepis wciąż istnieje dla pieszych wchodzących na przejście).

Kiedyś na tym forum rozważaliśmy przypadek tego przejazdu dla rowerów. Trzeba tu stosować zasady obowiązujące na skrzyżowaniu równorzędnym. Kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, jeżeli rowerzysta wjeżdża na przejazd z prawej strony. Natomiast jeżeli rowerzysta wjeżdża z lewej strony, to w zasadzie on powinien ustąpić pierwszeństwa samochodowi, którego ma po swojej prawej stronie. Tylko że ten samochód jest od niego oddzielony jednym pasem jezdni, więc do ewentualnej "sytuacji kolizyjnej" może dojść tylko wtedy, kiedy rowerzysta jest już w całości na przejeździe i pierwszeństwo należy mu się z racji przytoczonego wcześniej art. 27 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
08.10.2020 10:04 #Ilona
To nie jest skrzyżowanie równorzędne. Dla samochodów jest znak pierwszeństwa. Jestem za progiem zwalniającym dla rowerzystów.
08.10.2020 11:35 zipa.dumna
Hmmm, a czy przy drodze dla rowerów stoi znak ustąp pierwszeństwa albo znak stop? Bo znak stojący przy drodze prostopadłej nie obowiązuje na drodze dla rowerów.

Swoją drogą, jest to kolejny przykład niekompetencji ludzi zarządzających drogami w Polsce.
REKLAMA
09.10.2020 01:18 #ttomek
Nikt nie zwrócił uwagi, że ścieżkę rowerową w tym miejscu przecina chodnik i przejście dla pieszych. Więc rowerzyści pędzący tam z górki (z mostu) muszą ustąpić pieszym.
10.10.2020 13:57 #gosc
zipa.dumna napisał 07.10.2020 22:40

Kiedyś na tym forum rozważaliśmy przypadek tego przejazdu dla rowerów. Trzeba tu stosować zasady obowiązujące na skrzyżowaniu równorzędnym. Kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, jeżeli rowerzysta wjeżdża na przejazd z prawej strony.
Zasada prawej ręki obowiązuje na skrzyżowaniach. To nie jest skrzyżowanie dróg, ale jest to przejazd przez drogę oznaczony odpowiednimi znakami (bez tych znaków faktycznie obowiązywałaby zasada prawej ręki). Rowerzysta ma obowiązek ustąpić samochodom, ale inaczej niż pieszy rowerzysta nie musi zachowywać szczególnej ostrożności (likwidację zapisu o szczególnej ostrożności rowerzystów zawdzięczamy pewnemu stowarzyszeniu pseudoekologicznemu i pewnemu rowerowemu wiceministrowi).
10.10.2020 15:05 zipa.dumna
#gosc napisał(a) 10.10.2020 13:57

Zasada prawej ręki obowiązuje na skrzyżowaniach. To nie jest skrzyżowanie dróg, ale jest to przejazd przez drogę oznaczony odpowiednimi znakami (bez tych znaków faktycznie obowiązywałaby zasada prawej ręki).
Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
Art. 2. pkt. 1
droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Art. 2. pkt. 5
droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów [...]

Art. 2. pkt. 10
skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Omawiana tutaj droga dla rowerów spełnia definicję drogi. Przecięcie dróg, o którym rozmawiamy, spełnia definicję skrzyżowania. Wniosek: to jest skrzyżowanie.

#gosc napisał(a) 10.10.2020 13:57

Rowerzysta ma obowiązek ustąpić samochodom
Podaj stosowny przepis na poparcie swoich słów albo w poniedziałek oddaj w urzędzie swoje prawo jazdy, bo stanowisz na drodze zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
wpis modyfikowany 2 razy, 10.10.2020 15:50 
10.10.2020 16:49 #gosc
zipa.dumna napisał 10.10.2020 15:05

Podaj stosowny przepis na poparcie swoich słów albo w poniedziałek oddaj w urzędzie swoje prawo jazdy, bo stanowisz na drodze zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Przejazd dla rowerów nie jest skrzyżowaniem drogi dla rowerów z drogą dla samochodów, lecz miejscem przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi, gdyż:

5.2.6.1
"Znak D-6a "przejazd dla rowerzystów" (rys. 5.2.6.2) stosuje się w celu oznaczenia miejsca
przeznaczonego do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnię przejazdu
stanowi część drogi wyznaczona znakiem poziomym P-11."
oraz
5.2.6.4. "Przejazdy dla rowerzystów lokalizuje się na przedłużeniu drogi dla rowerów albo drogi dla
rowerów i pieszych." - na przedłużeni, a więc nie stanowi części drogi dla rowerów.

Potwierdza to również kolejne rozporządzenie:
"§ 47.2. Znak D-6a "przejazd dla rowerzystów" oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi."

Obowiązki kierowcy w takim miejscu są opisane w
"§ 47.4. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Tak, więc pierwszeństwo ma rowerzysta ZNAJDUJĄCY się na przejeździe dla rowerów. Jednak zanim nie wjedzie na przejazd nie ma takiego pierwszeństwa i ROWERZYSTA MUSI USTĄPIĆ SAMOCHODOM.

Co więcej,
"5.2.6.4 Przejazdy dla rowerzystów należy wyznaczać w miejscach
zapewniających wzajemną widoczność rowerzystów i kierujących pojazdami, przede
wszystkim na skrzyżowaniach dróg. W przypadku gdy wzajemna widoczność nie jest
zapewniona, należy zastosować środki spowalniające ruch, tak aby prędkość rowerów i
innych pojazdów była dostosowana do warunków widoczności."

JAKIE ŚRODKI SPOWALNIAJĄCE RUCH ROWERÓW ZOSTANĄ ZASTOSOWANE W TYM MIEJSCU?

PS. Zapraszam w poniedziałek do oddania prawa jazdy (karty rowerowej)
10.10.2020 17:28 zipa.dumna
#gosc napisał(a) 10.10.2020 16:49

Przejazd dla rowerów nie jest skrzyżowaniem drogi dla rowerów z drogą dla samochodów, lecz miejscem przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi, gdyż:
Każde przecięcie się w jednym poziomie dróg (a więc skrzyżowanie) jest miejscem przejeżdżania pojazdów w poprzek innej drogi. Z Twojej argumentacji wynika więc, że skrzyżowania nie są skrzyżowaniami, bo są miejscami przejeżdżania pojazdów w poprzek drogi. Absurd nr 1.

#gosc napisał(a) 10.10.2020 16:49

na przedłużeni, a więc nie stanowi części drogi dla rowerów.
Każde skrzyżowanie znajduje się na przedłużeniu drogi. Nawet w definicji skrzyżowania (art. 2, pkt. 10) jest powiedziane, że skrzyżowanie tworzą przecinające się drogi "łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia". Z Twojej argumentacji wynika więc, że skrzyżowania nie są skrzyżowaniami, bo znajdują się na przedłużeniu dróg. Absurd nr 2.

#gosc napisał(a) 10.10.2020 16:49

Tak, więc pierwszeństwo ma rowerzysta ZNAJDUJĄCY się na przejeździe dla rowerów. Jednak zanim nie wjedzie na przejazd nie ma takiego pierwszeństwa i ROWERZYSTA MUSI USTĄPIĆ SAMOCHODOM.
Wymyśliłeś sobie nieistniejącą w polskim prawie zasadę, że jeżeli kierowca musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście w sytuacji A, to rowerzysta musi ustępować pierwszeństwa kierowcy w każdej innej sytuacji niż A. Absurd nr 3.

Podaj konkretny przepis, który mówi, że rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa samochodom zanim wjedzie na przejazd. Wszystkie zasady dotyczące ustępowania pierwszeństwa są jasno opisane w kodeksie drogowym, więc masz ułatwione zadanie. Miłej lektury.
wpis modyfikowany 1 raz, 10.10.2020 17:48 
10.10.2020 17:57 #Czytelnik
Tam powinny być progi zwalniające, ale dla ROWERZYSTÓW!
10.10.2020 19:15 #observer
zipa.dumna napisał:

"Natomiast jeżeli rowerzysta wjeżdża z lewej strony, to w zasadzie on powinien ustąpić pierwszeństwa
samochodowi, którego ma po swojej prawej stronie. Tylko że ten samochód jest od niego oddzielony jednym
pasem jezdni, więc do ewentualnej "sytuacji kolizyjnej" może dojść tylko wtedy, kiedy rowerzysta jest już w
całości na przejeździe i pierwszeństwo należy mu się..."

W ten sposób praktycznie zawsze rowerzysta ma pierwszeństwo. Ile bowiem czasu upłynie, aby znalazł się na pasie kierowcy? Dlatego zawsze, na wszelki wypadek, ustępuję pierwszeństwa rowerzyście, kiedy jadę samochodem.
Czynię tak również jako pieszy, na przejściu przez ścieżkę rowerową, ale to już z innego powodu. Uważam bowiem za absurdalną sytuację, aby osoba jadąca rowerem zwalniała, zatrzymywała się i ponownie ruszała przepuszczając pieszego, a nie odwrotnie. Inna kinetyka.
13.10.2020 11:31 #Stara
Wszędzie rowerzyści. Na oznaczonym przejściu przy ulicy Picassa blisko mostu gnają ile sił w nogach wcale nie po wyznaczonej drodze dla rowerów. Na wale wiślanym praktycznie wyeliminowali spacerujących. Wzdłuż Świderskiej od Picassa do mostu gnają po chodniku. Czy wszystkie drogi będą dla rowerów?
14.10.2020 10:56 #Ale wstyd
Często korzystam z tego odcinka drogi jako kierowca i uważam, to za jedno z wielu najniebezpieczniejszych miejsc na Tarchominie, za równo dla rowerzystów jak i dla kierowców. Nie wiem co za mądrala to projektował, ale ZDM zatwierdził a Gmina Białołęka przyjęła do realizacji ( czy może odwrotnie - nieważne), ale obydwa urzędy powinny się wstydzić takich rozwiązań.
14.10.2020 20:34 #observer
Racja.
15.10.2020 17:31 #bls
Zbudowac kładke dla rowerzystów/pieszych nad drogą. Na aktualnym skrzyzowaniu (pod kładką) postawic barierki ograniczjace szybkosc przejazdu. Zrobione.
19.10.2020 09:17 #tezRowerzysta
Progi zwalniające nie rozwiążą problemu. Tam nawet stając możesz potrącić rowerzystę, który zjeżdża z prędkością większą niż 30km/h bez zwolnienia i oceny sytuacji. Tego rowerzysty jadąc w stronę Nowodworów po prostu nie widać gdy staniesz tuż przez pasami.

 90/7585 


  • Poleć
  • Polub Tu Białołęka
  • Udostępnij


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adresu IP, który zapisze się automatycznie) przez Echo Media Plus sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Wspólna 3.
Niniejsza zgoda jest warunkiem koniecznym do skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@gazetaecho.pl.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie celu ich podania, tj. skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl.
W tym wypadku nie jest możliwe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu IP.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

treść: 


Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać pogrubienie i wpisz [b].
Na końcu pogrubienia wpisz [/b].
Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać kursywa i wpisz [i].
Na końcu kursywy wpisz [/i].
 Kliknij na ikonkę, która chcesz wstawić w treści w miejscu kursora: 
adres url:
tytuł: 
adres e-mail:
tytuł: 

nick: 
hasło: 
powtórz hasło: 
e-mail: 
data urodzenia: 
płeć: 
REKLAMA
REKLAMA

Forum

Lista forów dyskusyjnych:

REKLAMA
REKLAMA
Wyprzedaż -55%!
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Nowości do -45%
REKLAMA
© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych zachowań użytkowni­ków. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
REKLAMA
REKLAMA