REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Białołęka

różne

 

Artyleryjska na celowniku

  11 maja 2002

Siedem rodzin zamieszkałych przy ul. Artyleryjskiej nie może doczekać się wypłacenia odszkodowań za tereny zabrane pod budowę drogi publicznej. Od kilku lat krążą pisma między urzędami różnych szczebli, a finału sprawy nie widać.

REKLAMA

Można nawet odnieść wrażenie, że ul. Artyleryjska w ogóle nie istnieje, gdyż nikt się nie chce do niej przyznać. Skoro nie ma ulicy, to i nie ma zarządcy, a tym samym organu upoważnionego do wypłaty należnych roszczeń.

Prześledźmy tę kuriozalną sprawę. Z dokumentacji geodezyjnej wynika, że ul. Artyleryjska znajduje się w liniach rozgraniczających Trasy Toruńskiej. Trasa Toruńska stanowi drogę krajową. Zarządzanie nią miasto powierzyło Zarządowi Dróg Miejskich. Terytorialnie Artyleryjska należy do gminy Targówek. Posesje usytuowane przy niej przynależą zaś do gminy Białołęka. Tak więc osoba zamieszkała przy Artyleryjskiej jest mieszkańcem tej gminy.

Do redakcji "Echa" wpłynęły dwa listy od mieszkańców Artyleryjskiej. "Nieruchomości pozostające 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem" - pisze Elżbieta Biernat. Autorka stwierdza także, że realizacja zapisów wspomnianej ustawy z 1998 roku w przypadku ul. Artyleryjskiej przerosła możliwości kompetencyjne wszelkich urzędów, do których zwracali się mieszkańcy ulicy. Zdaniem Elżbiety Biernat nie ulega wątpliwości, że odszkodowanie powinien wypłacić Skarb Państwa. Ze stwierdzeniem tym zgadza się sekretarz Białołęki Janusz Janik. - Pieniądze na wykup winny pochodzić ze Skarbu Państwa, gdyż chodzi o ziemię zabraną pod drogę krajową. Odpowiednim organem dla realizacji roszczeń jest w tym wypadku Zarząd Dróg Miejskich, który wykonuje wolę miasta jako zarządca drogi.

Jednak dla innych urzędów, do których zwrócili się mieszkańcy sprawa jest bardzo nieoczywista. "Od 1998 roku nieprzerwanie trwa korespondencja pomiędzy gminą Białołęka, gminą Targówek, Zarządem Dróg Miejskich, Starostwem Powiatu Warszawskiego i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Nasza skarga skierowana do wojewody oraz wnioski odszkodowawcze ze wszystkimi dokumentami skierowane do starostwa nie znalazły do dziś rozstrzygnięcia" - stwierdza inna mieszkanka Artyleryjskiej Lucyna Kaniewska.

Bardzo irytujące dla wszystkich jest zapewne to, że urzędy mają rozbieżne zdania co do stanu faktycznego.

Czy to w ogóle możliwe? Oczywiście. W piśmie sygnowanym przez dyrektora ZDM Tomasza Szawłowskiego czytamy: "Zarząd Dróg Miejskich informuje, że ulica Artyleryjska na dzień 31 grudnia i obecnie (pismo pochodzi z 3 października 2001 - przyp. red) zaliczona została do kategorii dróg gminnych". Z kolei z pisma autorstwa Beaty Kunstetter, naczelnika wydziału geodezji Targówka dowiadujemy się, że grunt zajęty pod ul. Artyleryjską znajduje się w całości w liniach rozgraniczających Trasy Toruńskiej, której "zarządcą ani władającym nie jest gmina Targówek tylko Zarząd Dróg Miejskich. Naczelniczka podkreśla, że nieruchomość ta z mocy prawa jest własnością Skarbu Państwa.

Znając oba stanowiska Ewa Hołuszko-Tuzinowska, szefowa oddziału komunalizacji urzędu wojewódzkiego przedstawiła trzeźwą refleksję, że spór między ZDM a Targówkiem nie powinien mieć wpływu na postępowanie odszkodowawcze. Jest to bardzo istotne sformułowanie, które można odczytać w następujący sposób - niech się urzędy kłócą ile chcą o przynależność Artyleryjskiej. Tak naprawdę jednak mieszkańców ulicy mało to interesuje. Oni chcą po prostu uzyskać należne im odszkodowanie. Do tematu powrócimy w jednym z najbliższych wydań "Echa".

Gerard Cisowski

 

Polecamy

Komentarze

Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy...

REKLAMA

REKLAMA

Najnowsze informacje

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Najchętniej czytane na TuBiałołęka

Artykuły partnerskie

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kup bilet

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Znajdź swoje wakacje
Powyższe treści pochodzą z serwisu Wakacje.pl    Stanowią one własność prawnie chronioną należącą do Wakacje.pl S.A. i/lub jej partnerów.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy w naszym pasażu

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wstąp do księgarni

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA