REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Puls Warszawy

różne

 

Powstał raport o awariach kolektora. "Były błędy w projekcie"

  18 stycznia 2022

Powstał raport o awariach kolektora. "Były błędy w projekcie"
źródło: materiały prasowe

Zakończyły się trwające ponad rok badania przyczyn awarii kolektorów ściekowych pod Wisłą. Ekspertyza Politechniki Krakowskiej jako przyczynę awarii wskazuje błąd w pierwotnym projekcie budowy układu przesyłowego, polegający na braku zaprojektowania odpowiedniego drenażu.

REKLAMA

Drenaż pozwoliłby na odprowadzanie nadmiaru wody i ścieków z przestrzeni otaczającej rurociągi, co uniemożliwiłoby osiągnięcie niebezpiecznego dla instalacji ciśnienia zewnętrznego generowanego ciśnieniem z rurociągu syfonu. W ocenie specjalistów z Krakowa błędem projektowym było przyjęcie założenia o 100-procentowej szczelności rurociągów.

REKLAMA

Czemu doszło do awarii kolektora

Specjaliści z Politechniki Krakowskiej nie mają wątpliwości, że awaria była skutkiem błędu w zleconym w 2006 roku projekcie kolektorów pod Wisłą. Nie zaprojektowano wtedy odpowiedniego drenażu, który pozwoliłby na odprowadzanie nadmiaru wody i ścieków z przestrzeni otaczającej rurociągi. Gdyby został on prawidłowo zaprojektowany, uniemożliwiłoby to osiągnięcie niebezpiecznego dla instalacji ciśnienia.

- Wskutek braku takiego drenażu wyciek ścieków z rurociągu wytworzył krytyczny poziom ciśnienia na zewnątrz nitki B - podsumowuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. - Doprowadziło to do jej lokalnego zniszczenia. Gwałtowny wyciek ścieków wyniósł płytę dociążającą i dokonał wielu zniszczeń, a także uszkodził nitkę A.

REKLAMA

Dwie różne awarie

Żadna dokumentacja, którą MPWiK dysponował przed sierpniem 2020 roku, ani opinie sporządzone po pierwszej awarii nie wskazywały na wadliwość systemu drenażu.

- Awaria z sierpnia 2020 roku miała odmienny charakter od wcześniejszej awarii w 2019 roku, kiedy uszkodzeniu uległ niefabryczny łącznik między rurociągiem stalowym a rurociągiem z żywicy poliestrowej znajdujący się na początku tunelu - informują wodociągowcy. - Naprawa w 2019 roku wyeliminowała te czynniki, które ujawniły się w trakcie pierwszej awarii. Do drugiej doszło natomiast kilkaset metrów dalej, na odcinku, który nie był dotknięty skutkami pierwszej.

REKLAMA

Sprawa dla prokuratury

Ekspertyza Politechniki Krakowskiej potwierdziła konieczność całkowitego demontażu rurociągów znajdujących się w tunelu. MPWiK zapewnia, że wnioski z ekspertyzy zostaną wzięte pod uwagę przy odbudowie rurociągów. Wodociągowcy złożą do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

- Decyzja o rozbudowie oczyszczalni ścieków Czajka oraz budowie układu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do Czajki, tym samym rezygnacji z budowy oczyszczalni ścieków po lewej stronie Wisły, podjęta została uchwałami Rady Warszawy odpowiednio w roku 1999 i roku 2005 - przypomina MPWiK. - Układ zaczął działać w 2013 roku i uległ dwóm awariom, w 2019 i 2020 roku. Niezwłocznie po awarii w 2020 roku, na podstawie decyzji nakazowej nadzoru budowlanego, przystąpiliśmy do prac naprawczych i budowy alternatywnego układu przesyłowego. Pierwsza nitka tego układu zaczęła działać jeszcze w grudniu 2020 roku, druga została oddana do użytku w czerwcu. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem sieci i obiektów łączących wykonane rurociągi pod Wisłą z zakładami Świderska i Farysa.

(dg)

 

Komentarze (1)

# Brunon

20.01.2022 23:17

"Specjaliści z Politechniki Krakowskiej nie mają wątpliwości, że awaria była skutkiem błędu w zleconym w 2006 roku projekcie kolektorów pod Wisłą."
Prezydenci M.St. Warszawy:
Zimny Lech (PiS) od 18 listopada 2002 do 22 grudnia 2005
Mirosław Kochalski (PiS) od 9 lutego 2006 do 20 lipca 2006
Marcinkiewicz (PiS)od 20 lipca 2006 do 2 grudnia 2006

Hanna Gronkiewicz Waltz (PO) od 2 grudnia 2006 do 22 listopada 2018.
Chyba wszyscy zorientowani w historii naszego miasta dokonale wiedzą, jaka "orientacja" zlecała projekt i go potem zatwierdziła do realizacji.
Czyli nie jest to wina Donka. A więc w podsumowaniu - ***** ***
więcej na forum

REKLAMA

REKLAMA

Najnowsze informacje

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Najchętniej czytane w Pulsie Warszawy

Artykuły partnerskie

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy w naszym pasażu

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA