REKLAMA

Artykuł sponsorowany

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w Warszawie

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w Warszawie

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) stanowi nie tylko interesującą metodę dla młodych ludzi, ale przede wszystkim efektywne narzędzie do nauki rozumienia i zarządzania własnymi emocjami oraz do nawiązywania współpracy z innymi.

DLA KOGO SĄ ZAJĘCIA TUS?

Organizuję TUSy dla dzieci na różnych etapach rozwoju i z różnymi wyzwaniami. Chociaż każde dziecko może skorzystać z warsztatów TUS, to są one szczególnie korzystne dla: dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (np. Zespołem Aspergera), dzieci z ADHD czy ADD oraz tych, które przejawiają zachowania agresywne lub stoją w obliczu ryzyka niedostosowania społecznego. TUS jest także doskonałą opcją dla dzieci, które nie posiadają oficjalnej diagnozy, ale różne okoliczności prowadzą do trudności w interakcjach grupowych, takich jak dzieci introwertyczne, borykające się z adaptacją czy odczuwające brak akceptacji wśród rówieśników.

CO ZAWIERA PROGRAM TUS W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH?

Trening Umiejętności Społecznych skierowany dla dzieci skupia się na kluczowych kompetencjach społecznych, wśród których są:

  • inicjowanie i utrzymywanie relacji z rówieśnikami,
  • skuteczna komunikacja, w tym aktywne wysłuchiwanie i formułowanie pytań,
  • asertywne wyrażanie siebie, w tym zdolność do mówienia "nie",
  • prowadzenie dyskusji i uczestnictwo w rozmowach (rozpoczynanie, kontynuowanie i zakończenie dyskusji),
  • konstruktywne wyrażanie niezadowolenia i konstruktywne reagowanie na uwagi od innych,
  • formułowanie oraz przyjmowanie słów uznania,
  • umiejętność proszenia o wsparcie oraz bycia pomocnym dla innych,
  • identyfikowanie, nazywanie i odpowiednie wyrażanie uczuć i emocji.

ZALETY DLA TWOJEGO MALUCHA

Jakie pozytywne zmiany możesz zaobserwować u swojego dziecka po zakończeniu cyklu zajęć TUS?

Najbardziej widoczne efekty to spadek problemów, które wcześniej pojawiały się w kontekście szkolnym, wśród przyjaciół oraz w codziennym życiu rodzinnym. Relacje malucha z innymi dziećmi, a także z dorosłymi, stają się bardziej harmonijne. W moim przekonaniu, to kluczowy miernik sukcesu. Na podstawie mojej praktyki jako instruktora TUS mogę stwierdzić, że już w trakcie zajęć dzieci zaczynają bardziej empatycznie patrzeć na innych, próbując zrozumieć ich perspektywę. Szybciej rozpoznają własne emocje oraz te u innych, skuteczniej działają w zespole, uczą się godzić z porażką i nie odpowiadają odruchowo na prowokacje. TUS pomaga im także lepiej zrozumieć i przestrzegać społeczne reguły i normy. Często dla dzieci odkrywcze jest uświadomienie sobie podczas zajęć, że każda emocja ma swoje miejsce - zarówno radość, jak i smutek czy gniew. Kluczowe jest, by nauczyć je, jak radzić sobie z tymi uczuciami, które mogą być dla nich trudne.

JAK WYGLĄDAJĄ PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA TUS?

Każde zajęcia dostosowuję do możliwości i potrzeb grupy.
Na pierwszych zajęciach, gdy grupa dopiero się poznaje, poświęcamy ten czas na integrację uczestników, lepsze poznanie i budowanie zaufanie co jest niezwykle ważne w całym procesie TUS. Stałym elementem podczas zajęć jest opowiadanie przez uczestników o swoich emocjach, przeżyciach z minionego tygodnia. To jest bardzo ważna część zajęć, kiedy dzieci mają możliwość, warunki do dzielenia się tym, co było dla nich trudne, ważne, miłe, co ich cieszyło a co smuciło.

Kolejna część zajęć jest poświęcona tzw. tematowi zajęć. Dobór tematów jest zależny od potrzeb dzieci oraz poziomu funkcjonowania. Odgrywamy scenki sytuacyjne, modelujemy zachowania, gramy w gry logiczne, strategiczne, kalambury i inne. Korzystamy z kart relacji, gry wzmacniacz, klocków LEGO, ćwiczymy nowe umiejętności przez doświadczenie, pracujemy małych podgrupach, w parach.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI WARSZAWA

Gdzie w Warszawie można zapisać się na zajęcia TUS dla dzieci?

"Gabinet Promyk" to Centrum Terapii Dziecięcej w Warszawie, działające na rynku od 1993 roku.

Specjalizujemy się w zapobieganiu, diagnozowaniu oraz terapii niemowląt i dzieci w starszym wieku. Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków z bogatym dorobkiem w holistycznym podejściu do potrzeb dziecka, poczynając od wieku niemowlęcego. Nasze działania obejmują aspekty medyczne, rehabilitacyjne i psychologiczne.

Nasz wykwalifikowany zespół posiada bogate doświadczenie w diagnozowaniu oraz terapii psychologicznej, integracji sensorycznej, reedukacji, rehabilitacji dla dzieci, fizjoterapii czy logopedii. Składają się na niego zaangażowani specjaliści: psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci oraz rehabilitanci, gotowi służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Wśród naszych usług znajdziecie Państwo między innymi opiekę dla najmłodszych (neurolog, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda), jak również wsparcie psychiatryczno-psychologiczne dla dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie autyzmu oraz zespołu Aspergera.

Serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu oraz odwiedzenia nas w Warszawie przy ul. Odolańskiej 10, od poniedziałku do piątku oraz w soboty.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Kup bilet

REKLAMA