REKLAMA

Wakacje z Warszawy

REKLAMA

Artykuł partnerski

Jak efektywnie ogrzać hale magazynową?

Jak efektywnie ogrzać hale magazynową?

Zapewnienie efektywnego i ekonomicznego ogrzewania magazynu czy innego obiektu średnio lub wielko kubaturowego wiąże się z szeregiem wyzwań, którym należy sprostać jeśli zależy nam na uzyskaniu optymalnych warunków wewnątrz przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do minimum.

Charakter budynku, układ znajdujących się tam pomieszczeń magazynowych i socjalnych, wysokość obiektu, rozkład regałów to jedne z czynników, które bezwzględnie powinny być uwzględnione przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań grzewczych. Wszelkie niedopatrzenia będą się wiązały z obniżonym komfortem osób pracujących w budynku, niewystarczającym obszarem zasięgu urządzeń i wzrostem kosztów eksploatacyjnych.

Nagrzewnice powietrza

Istnieje kilka możliwości wyboru źródła ciepła do nagrzewnic powietrza. Zastosowany rodzaj czynnika grzewczego pozwala nam wyróżnić m.in. nagrzewnice wodne, elektryczne, olejowe, na paliwo stałe czy też gazowe. Nagrzewnice ogrzewają powietrze w pomieszczeniu, ono z kolei pracujących tam ludzi. Jak działają nagrzewnice? Przykładowo, gaz spalany w nagrzewnicy powietrza gazowej prowadzi do powstania energii cieplnej, która jest następnie przekazywana za pomocą wentylatora we wskazanym kierunku. Strumień gorącego powietrza może być nakierowany na ogrzewanie wnętrza pomieszczenia lub też kanału wentylacyjnego. Nagrzewnice posiadają możliwość modulacji wydajności, która mieści się w zakresie od 30 %do 100% mocy nominalnej (z odprowadzaniem kondensatu) lub od 60% do 100% (bez odprowadzania kondensatu). Nagrzewnice powietrza gazowe mogą być montowane wewnątrz lub na zewnątrz obiektu. Istnieją różne możliwości montażu nagrzewnic stosując właściwe podpory , bądź wybierając wersję podstropową nagrzewnicy.

Promienniki podczerwieni

Ogrzewanie promiennikowe to kolejne rozwiązanie grzewcze, które coraz częściej spotykamy w obiektach logistycznych i magazynowych. Wszystkie typy ogrzewania promiennikowego (gazowe, elektryczne czy też olejowe) bazują na emitowaniu promieniowania podczerwonego z gorących powierzchni i to właśnie ono ogrzewa ludzi i inne przedmioty znajdujące się w obiekcie. W przypadku gazowych promienników podczerwieni, energia cieplna wytworzona w rurze w wyniku spalania gazu przetwarzana jest w fale elektromagnetyczne. Padając na obiekt powodują one jego ogrzanie, zatem w przypadku ogrzewania promiennikowego, powietrze jest ogrzewane po odbiciu fali od obiektów. Urządzenia montowane w odległości od jednego do kilku metrów od sufitu pozwalają na zapewnienie komfortowej temperatury osobom pracującym w obiekcie.

Optymalna efektywność energetyczna

Osiągnięcie maksymalnej efektywności energetycznej wymaga zarówno wydajnej instalacji grzewczej jak i umiejętnego jej kontrolowania. Strategia kontroli powinna być dostosowana do układu przestrzeni, ale również sposobów wykorzystania różnych obszarów. Przykładowo, w przypadku sporadycznie wykorzystywanych obszarów możemy ustawić poziom ogrzewania do temperatury niższej niż ma to miejsce w przypadku stref, w których ludzie przebywają cały dzień. Korzyści przyniesie również sterowanie czasowe. Ogrzewanie może być wtedy włączane przed rozpoczęciem pracy. Zapewni to odpowiednią temperaturą, gdy przyjdą pracownicy, zaś pod koniec dnia ogrzewanie zostanie wyłączone.

Należy pamiętać, że każdy magazyn, hala przemysłowa czy centrum logistyczne jest inne. Nie ma gotowego rozwiązania, które zapewniłoby najlepsze parametry bez uwzględnienia chociażby tych wyżej wymienionych czynników. Dlatego ważne jest, aby system ogrzewania został zaprojektowany tak, aby odpowiadał specyficznym wymaganiom danego obiektu. Warto zatem skonsultować się ze specjalistami, którzy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie i potrafią określić najbardziej korzystne rozwiązania.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

REKLAMA

REKLAMA