REKLAMA

Artykuł partnerski

System Comarch ERP dla branży spożywczej - dlaczego warto?

System Comarch ERP dla branży spożywczej - dlaczego warto?

Sektor spożywczy, z uwagi na bezpośredni wpływ produktów na zdrowie ludzkie, podlega ścisłym regulacjom prawnym. Standardy jakości i wymagania sanitarno-higieniczne, jakie obowiązują w tej branży, są bardzo wysokie. Nieocenionym wsparciem w ich utrzymaniu na najwyższym poziomie jest odpowiednie oprogramowanie. Zobacz, w jaki sposób systemy Comarch ERP i dodatkowe aplikacje mogą pomóc w rozwoju firmom działającym w sektorze spożywczym.

Liczy się jakość

Sektor spożywczy generuje duże przychody i dodatnie saldo handlu zagranicznego. Popularność polskich produktów za granicą wynika głównie z ich jakości. W krajach rozwiniętych to właśnie tym czynnikiem w dużej mierze kierują się ludzie w codziennych zakupach produktów rolno - spożywczych. Oczywiście cena ma także znaczenie, a polskie wyroby są w tym zakresie bardzo konkurencyjne. W ostatnim czasie eksportowi pomagał na dodatek korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi eksport żywności od stycznia do maja wyniósł 14,5 mld euro. To wzrost o 4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Dobra marka polskiej żywności znana jest już na wszystkich kontynentach, produkty polskie docierają do 190 krajów. 70 proc. eksportu trafia do UE, to wartość ponad 10 mld euro. Pozostała część produktów w ramach eksportu trafia do krajów poza unijnych. Eksport polskich produktów szybko rośnie. Zapewne ta tendencja się utrzyma, o ile polskim firmom uda się stale utrzymywać wysoką jakość i dość niskie koszty produkcji.

Comarch ERP w służbie kontroli jakości

Bez zaangażowania nowych technologii polskim firmom z sektora spożywczego trudno byłoby utrzymywać stale wysoką jakość i dość niskie koszty produkcji. A to kluczowy warunek, jeśli chcemy, aby polski przemysł się rozwijał i eksport rósł w szybszym tempie od importu. Sine qua non wytworzenia dobrego produktu są wysokiej klasy surowce. Troska o jakość zaczyna się już na etapie zakupu surowców i ich kontroli w momencie wprowadzania do firmowego magazynu. W branży spożywczej jest ona zazwyczaj bardzo drobiazgowa, nierzadko obejmuje kontrolę laboratoryjną i ocenę jakościową próbek. W razie jakichś odstępstw od normy, surowce można zostawić w kwarantannie lub całkowicie zablokować.

Moduł jakości dostępny w systemie Comarch ERP zapewnia wsparcie procesów kontroli dostaw i produkcji na każdym etapie, od tworzenia receptur, badań laboratoryjnych, naważania aż do wytworzenia finalnego produktu. Program umożliwia prowadzenie kontroli międzyoperacyjnej, na wybranych etapach zlecenia produkcyjnego albo dopiero w momencie całkowitego wytworzenia produktu. Kontrola jakości w jednym systemie ma szereg korzyści, najważniejsza to możliwość identyfikacji procesu produkcyjnego, czyli traceability. (więcej: https://www.comarch.pl/erp/xl/kontrola-jakosci/ ) System uwzględnia nie tylko jakość surowców, ale także niezawodność maszyn i linii produkcyjnych. Obejmuje także czynnik ludzki. Sprawowanie kontroli nad jakością w jednym systemie pozwala zautomatyzować przepływ informacji między różnymi obszarami firmy, zminimalizować ryzyko opóźnień lub braku dostępu do danych, oraz przeprowadzić pełną identyfikację procesu produkcyjnego zarówno od strony wytworzonych produktów jak i wykorzystanych wszelkich zasobów produkcyjnych. Firmy, które mają specyficzne potrzeby w zakresie kontroli jakości, mogą wykorzystać elastyczność systemu Comarch ERP XL , dzięki któremu producenci mogą budować różne procesy w ramach kontroli jakości.

Elektroniczna wymian danych

Producenci, dla których jednym z kluczowych kanałów dystrybucji jest współpraca B2B z sieciami handlowymi, zapewne docenią możliwość elektronicznej wymiany dokumentów, jaką oferuje Comarch EDI (ang. Electronic Data Interchange - Elektroniczna Wymiana Danych). Aplikacja umożliwia wymianę dokumentów handlowych i finansowych w postaci standardowego komunikatu elektronicznego, bezpośrednio pomiędzy systemami komputerowymi partnerów biznesowych. Platforma Comarch EDI automatyzuje proces przetwarzania danych w całym łańcuchu dostaw, począwszy od procesu zamawiania przez realizację dostaw aż po fakturowanie i realizację płatności. System, jak przystało na XXI wiek, działa także w chmurze. To znacznie tańsze i wygodniejsze rozwiązanie, niż dotychczas stosowane narzędzia.

Polityka magazynowa

W sektorze spożywczym relacje między działem produkcji a magazynem odgrywają kluczową rolę - mają pośredni wpływ na ostateczne zadowolenie klientów. Przyjmowanie surowców czy wydawanie gotowych wyrobów klientom według partii, czy daty ważności to operacje, nad którymi można zapanować z pomocą systemu Comarch. Tutaj każdy błąd może mieć poważne konsekwencje, nie tylko finansowe, ale także prawne. Oprogramowanie, jeśli zostanie specjalnie zaprogramowane, czuwać może także nad dostosowywaniem wyrobów gotowych i sposobów ich pakowania do indywidualnych wymogów kontrahentów sieciowych. Opcja WMS z kolei zapewnia spójność procesów, możliwość sprawowania bieżącej kontroli stanów i dokumentów magazynowych, zapewnia optymalizację wydania towarów i zapobiega błędom operatorów.

Podsumowanie

W sektorze spożywczym, z uwagi na ludzkie zdrowie, nie można sobie pozwolić na błędy i niedociągnięcia. Cały proces produkcji, od momentu pozyskania surowców, aż do wydania klientowi ostatecznego wyrobu, powinien być kontrolowany pod względem jakości. W tym zakresie o wiele większe możliwości zapewnia odpowiednie oprogramowanie niż nawet najlepsze oko kontrolera z krwi i kości.

Pobierz bezpłatne opracowanie o oprogramowaniu do produkcji żywności i artykułów spożywczych: https://www.comarch.pl/erp/branze-i-rynki/branza-spozywcza/


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

REKLAMA

REKLAMA