REKLAMA

Regulamin dodania reklamy w prasie lokalnej

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o serwisie internetowym lub serwisie, należy to rozumieć jako moduł dodawania reklam do gazet papierowych znajdującym się na portalu tustolica.pl.

2. Zamieszczanie reklam w gazetach z rodziny "Echa" i innych gazetach lokalnych za pośrednictwem ww. serwisu, może być dokonywane jedynie w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Na podstawie umów z uczestniczącymi w przedsięwzięciu wydawcami gazet lokalnych serwis internetowy prowadzi firma Echo Media Plus sp. z o.o. zwana dalej "Agencją".

4. Zarówno redakcje gazet, jak i "Agencja" nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

5. Reklamy zamieszczone za pośrednictwem serwisu internetowego do druku w gazetach lokalnych będą publikowane zgodnie z zamównieniem złożonym drogą elektroniczną.

6. Warunkiem publikacji reklam w gazetach lokalnych jest opłacenie należności zgodnie z instrukcją podaną przez serwis. Warunkiem niezbędnym dla prawidłowego zaksięgowania płatności i publikacji ogłoszenia jest podanie na przekazie/przelewie numeru zlecenia przyznanego przez serwis.

7. Powyższy punkt nie dotyczy tzw. użytkowników, którzy otrzymali od administratora serwisu login i hasło. Użytkownicy rozliczają się w sposób przyjęty przez strony.

8. Płatności za umieszczenie ogłoszeń w gazetach lokalnych należy dokonywać na konto Agencji zgodnie z instrukcją podawaną każdorazowo przez serwis.

9. W przypadku złożonej przez klienta rezygnacji z realizacji zlecenia, poniesiona opłata będzie podlegała zwrotowi po potrąceniu wartości wcześniej wydrukowanych reklam i udzielonych rabatów. W przypadku rezygnacji przed pierwszą edycją, zwrotowi podlega cała kwota po odjęciu kosztów manipulacyjnych w wysokości 50 zł netto. Reklamę uznaje się za wydrukowaną o godz. 12.30 w piątek, 7 dni przed datą podaną na wydaniu papierowym.

10. Zabrania się umieszczania reklam konkurencyjnych serwisów www, konkurencyjnych gazet lokalnych, a także reklam agencji towarzyskich lub innych w jakikolwiek sposób naruszających prawo polskie i międzynarodowe lub sprzecznych z powszechnie przyjętymi normami dobrych obyczajów. W szczególności zabrania się reklamowania przedmiotów, którymi obrót jest zabroniony, w tym przedmiotów pochodzących z kradzieży, materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz zawierających treści pornograficzne. Reklamy takie nie będą umieszczane w gazetach, a opłata nie będzie podlegała zwrotowi.

11. "Agencja" zastrzega sobie prawo do niewydrukownia reklamy bez podania przyczyny.

12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Klient może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

13. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez "Agencję" informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

14. "Agencja" zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności.

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Wstąp do księgarni

REKLAMA