REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Formalności przy budowie domu, o których warto pamiętać!

Formalności przy budowie domu, o których warto pamiętać!

Zanim na naszej działce przystąpimy do wytyczania budynku, musimy dopełnić wielu formalności. Dzięki nim nasza inwestycja będzie zgodna z prawem, umożliwiając nam stworzenie trwałego i bezpiecznego domu. Również przed rozpoczęciem jego użytkowania czeka nas kolejna wizyta w urzędzie. Jakie procedury musimy mieć na uwadze przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu?

Wybór działki oraz uzyskanie wypisu z MPZP lub WZ

Aby móc rozpocząć budowę, musimy posiadać odpowiednią nieruchomość gruntową. Powinna być to działka budowlana, w przypadku zabudowy siedliskowej - możliwa jest także realizacja inwestycji na terenie rolnym. Naszym następnym krokiem będzie uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Po zapoznaniu się z wytycznymi w nich zawartych będziemy mogli wytypować projekty domów, które spełniają warunki zawarte w w/w dokumentach i które można zrealizować na danym terenie.

Zakup projektu domu i jego adaptacja

Przystępując do zakupu projektu domu, dostosujmy go nie tylko do przepisów lokalnego prawa. Weźmy pod uwagę również własne możliwości finansowe, marzenia i potrzeby rodziny, jak również wielkość działki, jej usytuowanie względem stron świata i charakter okolicznej zabudowy. Wybrany przez nas projekt musi być zaadaptowany przez uprawnionego architekta. Proces adaptacji projektu polega m.in.w szczególności na dostosowaniu parametrów budynku do warunków gruntowych i klimatycznych naszej działki, wykreśleniu planu zagospodarowania działki oraz - opcjonalnie - naniesieniu zmian zgodnych z życzeniem inwestorów.

Wniosek o pozwolenie lub zgłoszenie zamiaru budowy

Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, swoje kroki powinniśmy skierować do lokalnego wydziału administracji architektoniczno-budowlanej. Złożymy tam wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłosimy zamiar jej prowadzenia. W pierwszym przypadku musimy odczekać około dwa miesiące na uzyskanie decyzji i jej uprawomocnienie. W drugim natomiast - zwłaszcza jeżeli zdecydowaliśmy się na budowę domu do 70 m2 powierzchni zabudowy bez pozwolenia - prace możemy rozpocząć niemal od razu po dostarczeniu dokumentacji do urzędu.

Przygotowanie dziennika i zawiadomienie o rozpoczęciu prac

Realizując inwestycję na podstawie pozwolenia, będziemy zobowiązani do prowadzenia dziennika budowy. Jest on niezbędny, aby udokumentować przebieg prac, a po ich zakończeniu - zawiadomić o tym fakcie stosowny organ administracyjny, przedkładając go jako jeden z załączników. Dziennika nie musimy posiadać, jeśli zdecydowaliśmy się na budowę domu do 70 m2 powierzchni zabudowy na zgłoszenie. Bez względu na obraną drogę formalną, każdorazowo musimy złożyć zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia prac w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Formalności po zakończeniu budowy

Prace na budowie już zakończone? Aby móc legalnie zamieszkać w nowym domu, czekają nas jeszcze ostatnie formalności. Zwieńczeniem inwestycji będzie złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót w lokalnym inspektoracie nadzoru budowlanego. Po odczekaniu 14 dni - o ile urzędnicy nie wniosą sprzeciwu - będziemy mogli rozpocząć eksploatację budynku. Jeśli chcemy wprowadzić się przed całkowitym zakończeniem realizacji przedsięwzięcia, możemy także zdecydować się na odbiór częściowy, uzyskując decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Realizacja każdej budowy wiąże się z szeregiem formalności. Zakup działki, wybór projektu domu zgodnego z lokalnymi przepisami oraz jego adaptacja, a następnie przygotowanie dziennika i zgłoszenie terminu rozpoczęcia prac to tylko część czekających nas procedur. Także po zakończeniu robót musimy dokonać stosownego zgłoszenia, które umożliwi nam zamknięcie etapu budowy i przeprowadzkę do wymarzonego domu.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Zapraszamy na zakupy

REKLAMA