REKLAMA

REKLAMA

Artykuł partnerski

Czym jest restrukturyzacja kredytu?

Czym jest restrukturyzacja kredytu?

Biorąc kredyt, na ogół zakładamy, że będziemy mieli wystarczającą ilość środków finansowych, by bez problemu spłacać terminowo raty zaciągniętego zadłużenia. Niestety, dość często zdarza się, że przez losowe sytuacje tracimy płynność finansową i zalegamy ze spłatą zobowiązań? Co zrobić w przypadku, gdy zaległości zaczynają narastać, a my nie widzimy szansy na natychmiastową poprawę?

Restrukturyzacja kredytu - co to jest?

Restrukturyzacja kredytu to po prostu zmiana warunków, na jakich do tej pory obywała się jego spłata. Możliwość ta jest przewidziana w ustawie o prawie bankowym i dotyczy tylko uzasadnionego pogorszenia się sytuacji finansowej bądź gospodarczej, w jakiej znalazł się kredytobiorca. O jakie sytuacje chodzi?

Restrukturyzacje kredytu przeprowadzana jest zazwyczaj, kiedy w wyniku zdarzeń losowych na przykład utraty zdrowia bądź pracy, sytuacja finansowa dłużnika ulega pogorszeniu i nie jest on w stanie płynnie spłacać rat w ustalonej kwocie. Na wniosek klienta bank może na nowo przeanalizować sytuację materialną dłużnika i na tej podstawie ustalić na nowo warunki spłaty zadłużenia.

W przypadku restrukturyzacji kredytu najczęściej stosowanym w praktyce rozwiązaniem jest wydłużenie czasu jego spłaty. Ta metoda automatycznie pozwala na obniżenie miesięcznych rat. Nie da się jednak ukryć, że minusem takiego rozwiązania jest fakt, spłacenia większej marży za cały kredyt niż przewidywaliśmy. Aczkolwiek w trudnej sytuacji finansowej obniżenie comiesięcznej raty może być prawdziwą ulgą w trudnej sytuacji. Nie poleca się spłacania kredytu zaciągając kolejny szybki kredyt, gdy nie mamy środków na spłatę poprzedniego.

Z drugiej strony o restrukturyzacje kredytu mogą ubiegać się również osoby, które chcą szybciej spłacić swoje zadłużenie. W takiej sytuacji należy wnioskować o zwiększenie comiesięcznej raty lub możliwości nadpłaty, co w konsekwencji pozwoli szybciej uregulować dług. Warto jednak dokładnie sprawdzić w umowie, czy nie mamy co do tego wpisanych pewnych ograniczeń. Szybsze spłacenie zobowiązania jest dla banku niekorzystne ze względu na obniżenie wpływów z odsetek, które kredytobiorca miał płacić przez czas trwania okresu kredytowego.

Jak to wygląda w praktyce?

W zależności od sytuacji klienta banki mogą przeprowadzić restrukturyzacje kredytu na kilka sposobów:

  • zmiana czasu kredytowania i wysokości rat. To najprostszy i jednocześnie najpopularniejszy sposób na restrukturyzacje kredytu. W zależności od możliwości klienta wysokość i ilość rat zostaje zmieniona na bardziej dogodną dla kredytobiorcy. W przypadku obniżenia comiesięcznej wysokości zobowiązania analogicznie ilość rat zostanie zwiększona, a czas ich spłaty wydłuży się.
  • Inną opcją są wakacje kredytowe, gdzie na jakiś czas bank zwiesza obowiązek spłacania zobowiązania przez danego kredytobiorcę. Długość trwania takich wakacji kredytowych jest z góry ustalony i po ich zakończeniu dłużnik ponownie zaczyna spłacać comiesięczne raty kredytowe według harmonogramu.
  • Ze względu na niską opłacalność dla banku zmiana oprocentowania kredytu jest najrzadziej stosowaną formą restrukturyzacji kredytu.
  • Raty balonowe - to odmiana restrukturyzacji kredytu polegająca na wprowadzeniu rat, których wysokość rośnie wraz z czasem. Sprawdzi się w przypadku okresowego pogorszenia sytuacji finansowej, która jednak ma spore szanse na poprawę w przyszłości.
  • Odstąpienie od ubezpieczenia kredytu - biorąc kredyt, banki najczęściej oferują dodatkowe ubezpieczenia np. od nieszczęśliwych wypadków. Czasami banki mogą pozwolić na rezygnację z takiego ubezpieczenia i tym samym obniżyć ratę kredytu.

Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

REKLAMA

REKLAMA