REKLAMA

Wakacje z Warszawy

REKLAMA

Artykuł partnerski

Czy studia I stopnia to dobry wybór?

Czy studia I stopnia to dobry wybór?

Dla wielu absolwentów szkół średnich wybór kierunku studiów stanowi poważny problem. Niewielu licealistów ma już skonkretyzowane plany kariery zawodowej, a co za tym idzie - dalszej edukacji w wybranym kierunku. Błędny wybór oznacza zatem stratę kilku lat nauki. Część młodych ludzi pragnie ponadto jak najszybciej rozpocząć pracę - w miarę dobrze płatną - i życie na własny rachunek. W takich przypadkach studia I stopnia stanowią najlepszy wybór.

Studia I stopnia

Studia licencjackie to pierwszy etap uzyskania wyższego wykształcenia. Ich ukończenie otwiera przed absolwentem wiele różnych możliwości. Jedną z nich jest dalsze kształcenie na studiach magisterskich. Może to być kontynuacja wybranego kierunku lub jego zmiana na zupełnie inny. Istotną kwestią jest wybór uczelni, która daje solidne podstawy i stwarza możliwość dalszego rozwoju oraz zmiany profilu nauczania po zdobyciu dyplomu. Dla osób planujących szybkie rozpoczęcie kariery zawodowej studia licencjackie oznaczają możliwość zdobycia wyższego wykształcenia i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Warto zwrócić uwagę na fakt, czy uczelnie oferują naukę w różnych trybach. Nawet osoby podejmujące pracę zaraz po ukończeniu szkoły średniej mogą zatem kontynuować naukę na studiach - w trybie zaocznym.

Studia licencjackie w Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia, której programy nauczania dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy. Oferowane przez nią różnorodne kierunki studiów I stopnia są nie tylko atrakcyjne dla młodych ludzi, lecz ponadto zapewniają zdobycie szerokiego spektrum kompetencji cenionych przez pracodawców. Nauka odbywa się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Niektóre kierunki rozpoczynają się nie tylko w październiku, ale także w sezonie letnim - od marca. Student zdobywa wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, wykładaną przez wybitnych naukowców i doświadczonych praktyków - w języku polskim lub angielskim. Warto również wiedzieć, że ta niepubliczna uczelnia biznesowa współpracuje z 220 najlepszymi uczelniami na świecie. Dzięki temu możliwa jest międzynarodowa wymiana studentów oraz kadr. Na młodych ludzi czekają praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach transnarodowych. Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do pracy w branży finansowej i biznesowej. Posiada kompetencje i kwalifikacje pozwalające mu ubiegać się o pracę w każdym podmiocie gospodarczym.

Czym wyróżnia się Akademia Leona Koźmińskiego?

Przeglądając rankingi: Studia Warszawa z pewnością w każdym z nich znajdziemy Akademię Leona Koźmińskiego. W międzynarodowych klasyfikacjach biznesowych "Financial Times" ALK jest obecna od 2009 roku, kiedy to została uznana za najlepszą uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem uczelni ekonomicznych według "Perspektyw". Wyróżnia ją "potrójna korona akredytacyjna": EQUIS, AMBA i AACSB. Na organizowanych przez ALK seminariach goszczą światowe sławy z dziedziny ekonomii, wśród których nie brakuje laureatów Nagrody Nobla. Programy nauczania na wszystkich kierunkach odpowiadają trendom i potrzebom rynku pracy. Studenci nie tracą czasu na przyswajanie wiedzy nieprzystającej do aktualnym realiów. Na absolwentów oczekuje ponad 2600 pracodawców, zarejestrowanych w uczelnianej bazie Serwis Kariery. Ukończenie tej prestiżowej i nowoczesnej uczelni stanowi więc gwarancję znalezienia atrakcyjnej pracy i to nie tylko przez absolwentów studiów magisterskich, ale także licencjackich.

Studia I stopnia w ALK są doskonałym sposobem na zdobycie przez młodego człowieka wyższego wykształcenia. To szansa na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności pozwalających na rozpoczęcie kariery zawodowej już po uzyskaniu stopnia licencjata. Umożliwiają również doskonałe przygotowanie do kolejnego etapu nauczania na studiach magisterskich.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

REKLAMA

REKLAMA