REKLAMA

Regulamin dodania baneru

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o serwisie internetowym lub serwisie, należy to rozumieć jako moduł dodawania banerów w celu ich wyświetlania na portalu tustolica.pl.

2. Serwis prowadzi firma Echo Media Plus sp. z o.o. zwana dalej "Agencją".

3. Zarówno redakcja portalu, jak i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za treść banerów.

4. Banery będą wyświetlane zgodnie z zamówieniem złożonym drogą elektroniczną.

5. Warunkiem udostępnienia banera jest opłacenie należności za zlecenie zgodnie z instrukcją podaną przez serwis. Warunkiem niezbędnym dla prawidłowego zaksięgowania płatności i publikacji ogłoszenia jest podanie na przekazie/przelewie numeru zlecenia przyznanego przez serwis.

6. Powyższy punkt nie dotyczy tzw. użytkowników, którzy otrzymali od administratora serwisu login i hasło. Użytkownicy rozliczają się w sposób przyjęty przez strony.

7. Płatności za wyświetlanie banerów należy dokonywać na konto Agencji zgodnie z instrukcją podawaną każdorazowo przez serwis.

8. W przypadku złożonej przez klienta rezygnacji z realizacji zlecenia, poniesiona opłata będzie podlegała zwrotowi proporcjonalnie do niewykorzystanej części zlecenia po potrąceniu wartości udzielonych rabatów.

9. Zabrania się umieszczania banerów konkurencyjnych serwisów www, konkurencyjnych dla Agencji i jej partnerów biznesowych gazet lokalnych, a także reklam agencji towarzyskich lub innych w jakikolwiek sposób naruszających prawo polskie i międzynarodowe lub sprzecznych z powszechnie przyjętymi normami dobrych obyczajów. W szczególności zabrania się reklamowania przedmiotów, którymi obrót jest zabroniony, w tym przedmiotów pochodzących z kradzieży, materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz zawierających treści pornograficzne. Banery zawierające ww. treści nie będą udostępniane, a opłata nie będzie podlegała zwrotowi.

10. Agencja zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia baneru bez podania przyczyny.

11. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Klient może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

12. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Agencję informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

13. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności.

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Znajdź swoje wakacje

REKLAMA