REKLAMA

REKLAMA

Cennik banerów

CPD (cost-per-day) - koszt netto za każde rozpoczęte 24 godziny,
CPM (cost-per-mille) - kosz netto za tysiąc wyświetleń.

strony portalu miejsce CPD CPM
wszystkie góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
190,00
140,00
99,00
89,00
79,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
strona główna góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
25,00
18,00
15,00
9,00
9,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Bemowo góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Białołęka góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Bielany góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Legionowo góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Mokotów góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,50
Targówek góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Wawer góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Wola góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Puls Warszawy góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
27,00
13,00
11,00
8,00
7,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Galeria Zbirka góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
forum góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
ogłoszenia góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
10,00
7,00
6,00
2,50
2,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
kalendarz góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
newsletter góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
kanały RSS góra
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20

Jak płacić

Echo Media Plus sp. z o.o.
05-120 Legionowo
Wspólna 3
75 2490 0005 0000 4600 4760 0565
Należność należy wpła­cić na podany nu­mer kon­ta, ko­niecz­nie po­da­jąc wy­ge­ne­ro­wa­ny przez sys­tem nu­mer zle­ce­nia. Brak nu­me­ru zle­ce­nia na prze­le­wie mo­że skut­kowa­ć od­mo­wą udos­tęp­nie­nia ba­ne­ra, jeś­li nie bę­dzie­my w sta­nie ziden­ty­fi­ko­wać wpła­ty. Do­ty­czy to szcze­gól­nie sy­tu­ac­ji ty­pu: żo­na pła­ci za mę­ża, oso­ba fi­zycz­na za fir­mę itp. Zalecamy przesłanie po­twier­dze­nia e-mailem na adres banery@gazetaecho.pl. Przesłanie po­twier­dze­nia pozwoli nam nie czekać na zaksięgowanie wpłaty, lecz udos­tęp­nia­nie banera znacznie szyb­ciej. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać e-mailem na adres banery@gazetaecho.pl.

REKLAMA

REKLAMA