REKLAMA

Cennik banerów

CPD (cost-per-day) - koszt netto za każde rozpoczęte 24 godziny,
CPM (cost-per-mille) - kosz netto za tysiąc wyświetleń.

strony portalu miejsce CPD CPM
wszystkie główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
190,00
190,00
140,00
99,00
89,00
79,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
strona główna główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
25,00
25,00
18,00
15,00
9,00
9,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Bemowo główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Białołęka główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Bielany główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Legionowo główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Mokotów główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,50
Targówek główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Wawer główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Wola główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Żoliborz główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
45,00
45,00
25,00
20,00
10,00
10,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,50
Puls Warszawy główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
27,00
27,00
13,00
11,00
8,00
7,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
Galeria Zbirka główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
forum główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
ogłoszenia główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
10,00
10,00
7,00
6,00
2,50
2,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
kalendarz główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
newsletter główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20
kanały RSS główny pierwszy
główny kolejny
środek pierwszy
środek kolejny
prawa pierwszy
prawa kolejny
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
8,00
8,00
4,00
3,00
2,50
2,20

Jak płacić

Echo Media Plus sp. z o.o.
05-120 Legionowo
Wspólna 3
75 2490 0005 0000 4600 4760 0565
Należność należy wpła­cić na podany nu­mer kon­ta, ko­niecz­nie po­da­jąc wy­ge­ne­ro­wa­ny przez sys­tem nu­mer zle­ce­nia. Brak nu­me­ru zle­ce­nia na prze­le­wie mo­że skut­kowa­ć od­mo­wą udos­tęp­nie­nia ba­ne­ra, jeś­li nie bę­dzie­my w sta­nie ziden­ty­fi­ko­wać wpła­ty. Do­ty­czy to szcze­gól­nie sy­tu­ac­ji ty­pu: żo­na pła­ci za mę­ża, oso­ba fi­zycz­na za fir­mę itp. Zalecamy przesłanie po­twier­dze­nia e-mailem na adres banery@gazetaecho.pl. Przesłanie po­twier­dze­nia pozwoli nam nie czekać na zaksięgowanie wpłaty, lecz udos­tęp­nia­nie banera znacznie szyb­ciej. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać e-mailem na adres banery@gazetaecho.pl.

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Znajdź swoje wakacje

REKLAMA