REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Artykuł partnerski

Regulacje kasyn w Unii Europejskiej

Regulacje kasyn w Unii Europejskiej

Większość krajów UE zezwala na oferowanie w Internecie przynajmniej niektórych gier losowych. Niektóre kraje dopuszczają wszystkie gry, podczas gdy inne dopuszczają tylko niektóre rodzaje, takie jak zakłady, poker lub gry w kasynie. W niektórych jurysdykcjach europejskich ustanowiono systemy monopolistyczne oferujące usługi w zakresie gier hazardowych oferowanych w Internecie.

Są one prowadzone przez operatora publicznego kontrolowanego przez państwo lub przez operatora prywatnego na podstawie prawa wyłączności. Coraz więcej państw UE ustanowiło jednak systemy wydawania zezwoleń, które pozwalają na oferowanie usług na rynku więcej niż jednemu operatorowi. Zgodnie z prawem UE żaden konkretny system nie jest faworyzowany w stosunku do innych.

Regulacje dotyczące gier hazardowych oferowanych w Internecie w krajach UE charakteryzują się zróżnicowanymi ramami prawnymi. W wielu wyrokach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł o zgodności krajowych ram regulacyjnych z prawem UE.

Komisja wspiera wysiłki państw UE na rzecz modernizacji ich krajowych ram prawnych dotyczących gier hazardowych oferowanych w Internecie, w szczególności w ramach współpracy administracyjnej między organami regulacyjnymi ds. gier hazardowych. Zapewnia ona również wsparcie w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów i osób szczególnie podatnych na zagrożenia, w tym nieletnich. W obszarze normalizacji zwrócono się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego o opracowanie europejskiej dobrowolnej normy dotyczącej sprawozdawczości na potrzeby nadzoru nad usługami w zakresie gier hazardowych on-line przez krajowe organy regulacyjne.

Poniżej znajdziemy małe zestawienie regulacji w różnych krajach UE:

1. Austria

Uregulowane produkty hazardowe: Zakłady sportowe, zakłady na wyścigi konne, poker, kasyno, bingo i loterie.

Typ operatora: Licencje na zakłady sportowe i zakłady na wyścigi konne są dostępne dla prywatnych operatorów na terenie Austrii na zasadzie regionalnej, natomiast poker, kasyno, bingo i loteria są kontrolowane przez monopolistę, Kasyno Austria, które posiada wyłączne prawa do 2027 roku.

Status: TSUE orzekł, że austriacki monopol kasynowy jest w wielu przypadkach niezgodny z prawem UE, chociaż sądy krajowe nadal wydają sprzeczne orzeczenia w sprawie zgodności obecnych ram prawnych dotyczących gier hazardowych w Austrii z prawem UE, a stanowisko to pozostaje niejasne.

2. Belgia

Uregulowane produkty hazardowe : Zakłady sportowe, zakłady na wyścigi konne, poker, kasyno, bingo i loterie.

Typ operatora: Wszystkie produkty są dostępne dla prywatnych operatorów za wyjątkiem loterii, które są zarezerwowane wyłącznie dla monopolisty. Operatorzy internetowi muszą jednak nawiązać partnerską współpracę z posiadaczem licencji lądowej, aby spełnić wymóg posiadania lokalnej siedziby; ewentualnie złożyć wniosek o jedną z licencji detalicznych, która może zostać rozszerzona na Internet.

Status: Nadal istnieją uzasadnione argumenty, że istniejący system jest niezgodny ze zobowiązaniami Belgii wynikającymi z Traktatu UE. Wprowadzono aktywne środki egzekwowania prawa wobec operatorów i uczestników rynku. Obowiązuje obowiązkowy tygodniowy limit depozytów w wysokości 500 EUR dla wszystkich klientów licencjonowanych operatorów. Projekt ustawy wprowadzającej zakaz reklamy i sponsorowania został przedłożony parlamentowi.

Słowacja

Regulowane produkty hazardowe: Zakłady sportowe, zakłady na wyścigi konne, poker, kasyno, bingo i loteria.

Typ operatora: Operatorzy prywatni mogą ubiegać się o licencje na kasyno online oraz licencje na zakłady sportowe. Loteria i bingo pozostają zastrzeżone dla monopolisty.

Status: Ustawa o grach hazardowych weszła w życie 1 marca 2019 roku. Ustawa o grach hazardowych umożliwia prywatnym operatorom spoza Słowacji ubieganie się o licencje na zakłady sportowe i kasyno, chociaż licencje na zakłady sportowe weszły w życie dopiero 1 lipca 2020 r.

Portugalia

Regulowane produkty hazardowe: Zakłady sportowe, zakłady na wyścigi konne, poker, kasyno, bingo i loteria.

Typ operatora: Każdy operator z UE/EOG może ubiegać się o przyznanie licencji na gry hazardowe online. Gry loteryjne i lądowe zakłady sportowe o stałym składzie pozostają zastrzeżone dla monopolu.

Status: Rynek regulowany od 2015 r. Chociaż operatorzy mogą ubiegać się o zezwolenia, ich portugalskie źródła dochodów podlegają stosunkowo wysokim stawkom podatkowym, szczególnie w przypadku zakładów sportowych. W portugalskim budżecie na 2020 r. wprowadzono zmiany do obecnych stawek podatkowych mających zastosowanie do wybranych produktów hazardowych oferowanych w Internecie.

Polska

Uregulowane produkty hazardowe: Zakłady sportowe, zakłady na wyścigi konne, kasyno i poker.

Typ operatora: Koncesje na zakłady są dostępne dla firm posiadających przedstawicielstwo na terenie Polski. Kasyno i poker są zastrzeżone dla monopolu państwowego.

Status: Ustawodawstwo uchwalone 1 stycznia 2012 r. zezwala na obstawianie zakładów. Gry online (w tym poker) nie są już zakazane od 1 kwietnia 2017 roku, choć wyłączne prawa do oferowania takich produktów są zastrzeżone dla monopolu państwowego. Przepisy przewidujące utworzenie czarnej listy operatorów nieposiadających licencji i oraz blokowanie płatności weszły w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Czarna lista zawiera ponad 1 000 nazw domen.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

REKLAMA

REKLAMA