REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Finansowanie samochodu przez firmę - porady

Finansowanie samochodu przez firmę - porady

W zależności od posiadanych zasobów finansowych samochód można nabyć bezpośrednio za gotówkę lub pośrednio poprzez zawarcie umowy kredytu samochodowego, wynajmu długoterminowego lub leasingu pojazdu, dzięki którym koszt związany z nabyciem samochodu zostaje rozłożony na mniejsze kwoty. Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z koniecznością płynnego i sprawnego przemieszczania się przedsiębiorcy w celu jak najlepszego rozwoju firmy i prowadzenia swojego biznesu, a co za tym idzie, również posiadania samochodu firmowego. Samochód firmowy to również doskonała reklama firmy na zewnątrz i budowanie marki podczas wykonywanych wyjazdów służbowych. W zależności od potrzeb i kondycji finansowej firmy należy dokonać wyboru samochodu oraz sposobu jego finansowania. W jaki sposób sfinansować zakup samochodu na firmę? Co i kiedy bardziej się opłaca? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w tym artykule.

Do możliwych sposobów finansowania samochodu przez firmę należy uwzględnić:

1) zakup samochodu za gotówkę,

2) kredyt samochodowy,

3) wynajem długoterminowy samochodu,

4) leasing samochodu.

Zakup samochodu na firmę, czyli co należy wziąć pod uwagę, decydując się na zakup pojazdu?

Wyboru samochodu każdorazowo należy dokonywać w sposób indywidualny, uwzględniając możliwości finansowe prowadzonej działalności oraz jej realne potrzeby. Oprócz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, która może być jednoosobową działalnością gospodarczą, małym przedsiębiorstwem lub dobrze prosperującą firmą, należy uwzględnić także rodzaj samochodu (np. samochód osobowy, dostawczy itp.) oraz ilość sztuk, która najefektywniej sprawdzi się w wykonywaniu codziennych prac, w tym także obowiązków służbowych. Trzeba sobie także zadać pytanie, czy konieczny jest zakup nowego samochodu, czy może równie doskonale sprawdzi się samochód używany. Pod uwagę wziąć należy również, czy wyłącznym właścicielem auta będzie przedsiębiorca lub czy korzystniej będzie skorzystać z usług firmy leasingowej bez konieczności dokonywania zmiany właściciela. Poniżej przedstawiono najczęściej wykorzystywane



1) Zakup za gotówkę

Zakup samochodu na firmę za gotówkę to jednorazowy wydatek wymagający wkładu własnego przedsiębiorcy. Poniesiony koszt stanowi koszty uzyskania przychodu firmy, a samochód należy wykazać w ewidencji środków trwałych firmy. W zależności od wykorzystania samochodu, sfinansowanie samochodu na firmę w ten sposób pozwala na całkowite lub częściowe odliczenie podatku VAT.



2) kredyt samochodowy

Dzięki kredytowi samochodowemu można sfinansować na firmę wyłącznie kupno samochodu. Dotyczy to samochodu nowego i używanego. Kredyt samochodowy różni się od zwykłego kredytu gotówkowego przede wszystkim korzystniejszym oprocentowaniem. Od banku zależą warunki, na których przyznany zostanie kredyt. Kredyty samochodowe nie wymagają dodatkowych formalności. Należy jednak pamiętać, że w kredycie samochodowym bank dokonuje przewłaszczenia pojazdu.

Przewłaszczenie polega na tym, że bank także zostaje współwłaścicielem pojazdu - współwłasność może zostać wpisana od razu przy zakupie auta lub wtedy, gdy kredytobiorca zaczyna nieterminowo spłacać raty lub przestaje je spłacać w ogóle. Przewłaszczenie jest zabezpieczeniem spłaty kredytu.

wynajem samochodu

3) Wynajem długoterminowy samochodu

Przez cały czas trwania umowy wynajmu, niezmiennie właścicielem pojazdu jest firma decydująca się na jego wynajem. Należy jednak pamiętać, że najem długoterminowy samochodu posiada ograniczenie w postaci rocznego limitu przebiegu kilometrów. Przekroczenie tego limitu skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat dla wynajmującego.

Warunki, które należy spełnić, by móc skorzystać z wynajmu długoterminowego to posiadanie czynnego prawa jazdy oraz wiek kierowcy i jego staż za kierownicą samochodu. Warunki te pozwalają na określenie stażu i doświadczenia kierowcy za kółkiem w celu zapewnienia pozostałym użytkownikom pojazdów bezpieczeństwa na drodze.



Z wynajmu długoterminowego korzystają osoby fizyczne, zarówno nieprowadzące jak i prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku wynajmu długoterminowego samochodu, po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, wynajmujący po prostu zwraca auto podmiotowi wypożyczającemu. Wynajmujący nie jest dodatkowo obarczony obowiązkiem związanym z zakupem auta po zakończeniu trwania umowy najmu, a w cenie abonamentu wliczona jest wymiana opon oraz koszty ubezpieczenia i napraw serwisowych samochodu. Wynajem długoterminowy pojazdów nie wpływa na zdolność kredytową wynajmującego i tym samym nie obniża jego zdolności kredytowej.

4) Leasing samochodu (leasing operacyjny i finansowy)

Leasing samochodu jest powszechnie stosowaną formą finansowania samochodu. Umowa leasingu jest formą dzierżawy, której stronami są: leasingodawca i leasingobiorca. Leasingodawca oddaje w użytkowanie leasingobiorcy przedmiot umowy i prawo do jego użytkowania. Na podstawie zawartej umowy leasingu, w zamian za nabyte prawo użytkowania przedmiotu, strony umowy ustalają wysokość rat leasingowych odprowadzanych regularnie przez leasingobiorcę na rzecz właściciela auta. Leasingodawcą jest firma leasingowa, a leasingobiorcą jest podmiot korzystający z przedmiotu umowy leasingu (przedsiębiorca lub osoba fizyczna). Umowę leasingową charakteryzuje to, że w okresie jej trwania właścicielem samochodu jest zawsze leasingodawca.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także średnie i duże firmy korzystają z leasingu operacyjnego (określanego inaczej jako leasing usługowy) lub z leasingu finansowego (określanego również jako leasing kapitałowy).
Leasing konsumencki skierowany jest do osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i z tego też powodu określany jest jako leasing prywatny.

Leasing operacyjny umożliwia przedsiębiorcy wliczenie wstępnej opłaty leasingowej do kwoty kosztów uzyskania przychodu. Leasingobiorca nie płaci z góry również całości podatku vat, ponieważ podatek vat wliczony jest równomiernie w liczbę wszystkich rat leasingowych, a po zakończeniu trwania umowy, leasingobiorca może, ale nie musi decydować się na zakup auta. W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest środkiem trwałym leasingodawcy.

Leasing finansowy umożliwia leasingobiorcy wliczenie przedmiotu umowy leasingu w składniki majątkowe własnej firmy (przedmiot umowy stanowi środek trwały leasingobiorcy). W przypadku leasingu finansowego podatnik nie ponosi kosztów opłaty wstępnej leasingowej, a po zakończeniu umowy obowiązkiem leasingobiorcy jest wykup samochodu. W leasingu finansowym leasingobiorca staje się nowym właścicielem przedmiotu.

W przeciwieństwie do kredytu samochodowego i kredytu gotówkowego, leasing nie obniża zdolności kredytowej leasingobiorcy.

Wstępna opłata leasingowa - można spotkać również określenia: opłata wstępna, przygotowawcza opłata leasingowa, opłata początkowa, czynsz inicjalny - to jednorazowa opłata uiszczana przed wydaniem przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy. Wysokość opłaty wstępnej leasingowej zależy od wartości auta.

W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorcy do kosztów uzyskania przychodów wliczają opłatę wstępną, raty leasingowe i wydatki eksploatacyjne (czyli np. wydatki na wymianę opon).

Podsumowanie

Na rynku istnieją różne formy finansowania samochodu na firmę, a możliwości finansowania samochodu zależą przede wszystkim od zdolności finansowych podmiotu finansującego. Finansowaniu może podlegać samochód firmowy, samochód służbowy, w tym również samochód zastępczy. Finansowanie samochodu może dotyczyć zarówno pojazdu nowego jak i używanego.

Ograniczony i stosunkowo niewielki wkład własny osoby prywatnej lub przedsiębiorcy pozwala sfinansować zakup auta - uwzględnić należy tutaj kredyt samochodowy, leasing operacyjny lub finansowy, wynajem długoterminowy samochodu.

Leasing operacyjny jest zdecydowanie korzystniejszy dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub dopiero rozpoczynają prowadzenie takiej działalności.

W porównaniu z kredytem samochodowym, leasing samochodu jest korzystniejszy dla tych przedsiębiorców, którzy planują wliczyć koszt finansowania samochodu w koszty uzyskania przychodu, obniżając przez to wysokość opłacanej kwoty podatku dochodowego.

Wybór formy finansowania samochodu na firmę zależy również od tego, czy wynajmujący chce i jest pewien, że na koniec trwania umowy stanie się nowym właścicielem użytkowanego pojazdu (zakup samochodu za gotówkę, kredyt samochodowy, leasing finansowy).


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Wstąp do księgarni

REKLAMA