REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Najważniejsze elementy polisy podróżnej - o czym pamiętać?

Najważniejsze elementy polisy podróżnej - o czym pamiętać?

Ubezpieczenie w podróży zapewnia szeroką ochronę w trakcie wyjazdów za granicą. Nawet jednodniowa podróż może bowiem obfitować w wiele nieprzewidzianych zdarzeń. Warto się przed nimi zabezpieczyć. Wybierając ofertę określonego ubezpieczyciela, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów polisy podróżnej.

Dobra polisa podróżna powinna pokrywać koszty pomocy i leczenia, zapewniać odszkodowanie finansowe w razie wypadków i nieprzewidzianych zdarzeń oraz pomoc assistance, gdy korzystamy z własnego środka transportu. Ważne jest także dobranie do niej dodatków, które będą dopasowane do naszych potrzeb i celu wyjazdu.

Koszty leczenia i ratownictwa

Koszty leczenia i ratownictwa to najważniejszy element polisy podróżnej. Dzięki niemu nasz ubezpieczyciel pokryje wydatki związane z naszymi kłopotami zdrowotnymi w takcie podróży. Mogą one obejmować hospitalizację i leki, wizyty lekarskie, transport sanitarny czy transport powrotny do kraju, a także koszty ratownictwa medycznego. W ramach polisy pokrywane są opłaty do sumy gwarantowanej. Powinniśmy mieć na uwadze to, że na terenie Europy częściowo bezpłatne leczenie zapewnia nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ale warto zdecydować się na wyższe warianty polisy, by nie okazało się, że część kosztów będziemy musieli pokryć jednak z własnej kieszeni. Z kolei decydując się na wyjazd poza granice Europy, a w szczególności do krajów, gdzie koszty leczenia są wysokie (w tym do Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady i Japonii), dobrym pomysłem jest postawienie na polisę z najwyższą sumą gwarantowaną, w przypadku której opłacane są wszelkie koszty leczenia, bez limitów. Wysokie sumy ubezpieczenia gwarantuje m.in. ERGO HESTIA w ramach pakietu ERGO Podróż. W najwyższym z dostępnych wariantów jest to nawet 1 000 000 złotych.

Odszkodowanie od skutków nieszczęśliwych wypadków i OC w życiu prywatnym

Oprócz kosztów leczenia każda polisa podróżna powinna chronić przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dzięki temu, gdy poniesiemy trwały uszczerbek na zdrowiu w trakcie wyjazdu (np. złamiemy nogę lub rękę, rozbijemy nos czy zwichniemy bark), możemy liczyć na odszkodowanie finansowe, którego maksymalna wysokość w konkretnym przypadku jest określona w ofercie ubezpieczyciela. Ubezpieczenie NNW zapewnia także rekompensatę finansową dla rodziny lub innych, wyznaczonych przez nas osób, w razie naszej śmierci w trakcie wyjazdu. Każde z takich odszkodowań jest wypłacane z sumy gwarantowanej, w wysokości zależnej od wybranego wariantu. Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym zapewnia nam z kolei ochronę finansową wówczas, gdy nieumyślnie zniszczymy czyjeś mienie lub będziemy sprawcami wypadku osoby trzeciej i poniesie ona z tego tytułu uszczerbek na zdrowiu.

Pomoc assistance w podróży

Pomoc assistance w podróży to kolejny ważny element polisy podróżnej, obejmujący pomoc w nagłych wypadkach występujących w trakcie wyjazdów, zapewniający kontynuowanie podróży oraz pokrycie kosztów transportu. W jej ramach uzyskamy przede wszystkim wsparcie ze strony ubezpieczyciela, jeśli pojawi się problem z dotarciem do celu wyjazdu lub z powrotem do miejsca zamieszkania, ale nie tylko. Pomoc assistance obejmuje m.in.:

- zastępstwo kierowcy - zapewniające powrót do domu lub miejsca zamieszkania, jeśli ze względu na stan zdrowia nie jesteśmy w stanie sami prowadzić samochodu,

- pokrycie kosztów powrotu do Polski lub kraju zamieszkania w razie nagłego zachorowania lub wypadku, a także śmierci bliskiej nam osoby,

- kontynuację podróży - czyli transport z miejsca leczenia do kolejnego miejsca podróży, gdy nasz stan zdrowia w jej trakcie uległ poprawie,

- zwrot kosztów związanych z opóźnieniem lub odwołaniem środka transportu,

- zabezpieczenie nieruchomości w związku ze zdarzeniem losowym lub kradzieżą z włamaniem podczas przebywania w podróży,

- pomoc prawną w razie wejścia w konflikt z prawem w kraju pobytu,

- pomoc w tłumaczeniu przy kontakcie z lekarzem lub innym pracownikiem służby medycznej,

- assistance opiekuńczy - zapewniający m.in. kontakt i telekonferencję z bliską osobą, opiekę nad niepełnoletnimi pozostawionymi w miejscu zamieszkania, transport i pobyt osoby towarzyszącej osobie chorej, jeśli jej stan tego wymaga, czy też dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych.

Im większa liczba elementów assistance, tym lepiej będziemy przygotowani na wyjazd i nieprzewidziane zdarzenia w trakcie podróży.

Najważniejsze dodatki do polisy podróżnej

Do polisy podróżnej powinniśmy dobrać określone dodatki. Dzięki nim żadne zdarzenie nie będzie się dla nas wiązało z poważnymi konsekwencjami i będziemy mogli się skupić na celu wyjazdu - a więc wypoczynku lub załatwianiu spraw biznesowym. Najważniejszym dodatkiem do polisy podróżnej, o którym musimy pamiętać przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jest ochrona bagażu. Jeśli zostanie on w trakcie naszego wyjazdu zniszczony, skradziony lub też po prostu go zagubimy - możemy liczyć na chociaż częściową rekompensatę finansową utraconych przez nas rzeczy, które znajdowały się w takim bagażu. Możemy także ubezpieczyć w podróży nasz sprzęt sportowy. To ważny element polisy, gdy decydujemy się na wyjazd, podczas którego będziemy aktywnie uprawiać sport, wykorzystując przykładowo deskę surfingową, rower górski czy narty. W razie uszkodzenia lub utraty takiego sprzętu uzyskamy częściowy zwrot jego wartości od ubezpieczyciela.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Zapraszamy na zakupy

REKLAMA