REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Jakie życiowe perspektywy otwiera nauka języków obcych?

Jakie życiowe perspektywy otwiera nauka języków obcych?

Państwa Unii Europejskiej obchodzą corocznie we wrześniu święto związane z promowaniem nauki języków obcych. Organizowane są imprezy poświęcone wiedzy o najbardziej popularnych w Europie językach oraz ukazywaniu korzyści płynących z możliwości komunikowania się za pomocą mowy innej niż rodzima. Polacy mają świadomość tej potrzeby, ponieważ wiele podróżują i są otwarci na kulturę innych krajów. Rozszerzone kompetencje językowe są też przydatne w rozwijaniu kariery zawodowej.

Jakie możliwości stwarza nauka języków obcych?

Znajomość języków innych niż ojczysty otwiera drogę na świat. Jest to potrzebne zarówno w czasie podróży, jak i też pobytu w kraju docelowym, gdzie dany język jest urzędowy lub powszechnie używany. Opanowanie języka w stopniu komunikatywnym daje turyście swobodę porozumiewania się w hotelu, muzeum, restauracji lub w sklepie. Dobrze poradzi sobie w każdej sytuacji wymagającej kontaktu z tubylcami w celu załatwiania spraw lub nawiązywania ciekawych znajomości.

Biegła znajomość języka obcego stwarza możliwość podejmowania bezpośrednich kontaktów z partnerami biznesowymi lub kadrą naukowców z innego kraju. Ułatwia to prowadzenie międzynarodowej działalności gospodarczej i wymianę myśli technicznej. Dla miłośników szeroko pojętej kultury, nauka języka obcego daje dostęp do czytania utworów literackich w języku autorów oraz odbioru dzieł sztuki teatralnej lub filmowej w wersji oryginalnej.

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?

Francja jest krajem licznie odwiedzanym przez turystów. Przyciągają ich zarówno miejsca atrakcyjne krajobrazowo, jak i też miasta pełne unikatowych zabytków architektury. Znajdują się tam też uznawane na całym świecie renomowane uniwersytety, umożliwiające zdobycie elitarnego wykształcenia. Dla Polaków nauczany między innymi przez Centrum Salut Hola - Warszawa francuski język może być kluczem otwierającym szerokie perspektywy edukacyjne i zawodowe. Ponadto język francuski jest priorytetowy w wielu dziedzinach: · jest językiem mody, ze względu na pojawianie się w tym kraju najnowszych trendów, · terminologia tanecznych pasów pochodzi z języka francuskiego i jest stosowana we wszystkich szkołach baletowych, · kuchnia francuska jest obecna w restauracjach całego świata, warto znać oryginalne nazwy potraw, · obok języka angielskiego, francuski jest językiem dyplomacji, · w miastach francuskojęzycznych znajdują się siedziby organizacji międzynarodowych takich jak UE, NATO i UNESCO.

Języki obce w świetle kariery zawodowej

W procesie rekrutacyjnym każdy pracodawca bierze pod uwagę znajomość co najmniej jednego języka obcego. W wielu przypadkach może to być elementem decydującym dla możliwości zatrudnienia. Perfekcyjna znajomość obcych języków pozwala obejmować eksponowane stanowiska w firmie. Umożliwia także korzystanie z literatury fachowej zamieszczanej w obcojęzycznych publikacjach naukowych. Języki obce otwierają drogę do udziału w międzynarodowych sympozjach naukowych i zagranicznych targach producenckich. Przekłada się to na sukces przedsiębiorstwa i jego pozycję na konkurencyjnym rynku.

Zarówno ze względu na własne prywatne plany życiowe, jak i też na myśl o rozwijaniu kariery zawodowej, nauka języków obcych przyczynia się do skutecznej realizacji tego typu zamierzeń.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Wstąp do księgarni

REKLAMA