REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Jak uzyskać e-zwolnienie lekarskie? Podpowiadamy

Jak uzyskać e-zwolnienie lekarskie? Podpowiadamy

E-zwolnienie lekarskie przysługuje czasowo niezdolnym do pracy osobom, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym i nie wykorzystały przysługującego w roku kalendarzowym limitu dni L4. W jaki sposób można jednak zwolnienie od lekarza uzyskać i co należy wiedzieć jeszcze w tej sprawie? Informacje te zebraliśmy w poniższym artykule.

Zwolnienie lekarskie - kto i kiedy może wystawić?

E-zwolnienia lekarskie to dokumenty cyfrowe, które wyparły już zwolnienia papierowe, jednak zawierają te same informacje, co ich poprzednicy. Dzięki cyfryzacji ułatwiony został obieg dokumentów, a także wgląd do nich w dowolnym momencie, bez potrzeby posiadania kopii. E-ZLA otrzymać może osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym, jeśli lekarz uzna, że jest czasowo niezdolna do świadczenia obowiązku pracy. Aby otrzymać zwolnienie L4, należy również mieć jeszcze dostępny limit dni chorobowego, które przysługują w danym roku kalendarzowym.

Wystawianie zwolnienia lekarskiego możliwe jest zarówno w czasie wizyt u lekarza odbywających się na NFZ, jak i w czasie wizyt prywatnych u lekarza. Nie ma znaczenia tu specjalizacja lekarza - wystarczą posiadane uprawnienia od ZUS. Zawsze to lekarz decyduje, na jaki okres pacjentowi zwolnienie wystawi, a jeśli czas ten będzie niewystarczający do powrotu do zdrowia, można otrzymać nowe zwolnienie.

Wystawianie zwolnienia lekarskiego przez Internet

Zwolnienie lekarskie otrzymać można również od lekarza udzielającego konsultacji na odległość, w tym w przypadku telekonsultacji i konsultacji zdalnych. Zwolnienia online nie różnią się od tych, które wystawiane są stacjonarnie i podlegają takim samym warunkom, jeśli chodzi o ich wystawianie. Ich niewątpliwą zaletą jest brak konieczności umawiania wizyty z wyprzedzeniem, czego przykładem są e-zwolnienia lekarskie przez Internet na stronie L4 Online. Każdorazowo o wystawieniu zwolnienia danemu pacjentowi decyduje lekarz, biorąc pod uwagę informacje zebrane w wywiadzie medycznym.

Ustny wywiad medyczny w przypadku konsultacji zdalnych najczęściej zastępowany jest przez wywiad pisemny, który polega na uzupełnieniu przez pacjenta formularza. Pacjent odpowiada na specjalnie przygotowane w formularzu pytania dotyczące jego stanu zdrowia i historii medycznej, a następnie odpowiedzi trafiają do lekarza. Specjalista analizuje odpowiedzi pacjenta i na tej podstawie może podjąć decyzję o zasadności wystawienia mu zwolnienia lekarskiego. Jeśli lekarz nie będzie mieć wątpliwości, zwolnienie L4 zostanie pacjentowi niezwłocznie wystawione, co zostanie automatycznie przekazane do ZUS i pracodawcy.

Zwolnienia L4 przez Internet - co należy o nich wiedzieć?

Zarówno e-zwolnienie lekarskie otrzymane stacjonarnie, jak i to otrzymane przez Internet powiązane jest z numerem PESEL pacjenta i zapisywane jest cyfrowo. Oznacza to, że pacjent może mieć wgląd do otrzymywanych zwolnień w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca z dostępem do sieci. Jeśli na przykład ktoś zastanawia się "jak sprawdzić do kiedy mam L4", może szybko to zweryfikować, logując się do swojego prywatnego PUE ZUS lub do profilu IKP.

Dzięki automatyzacji nie trzeba już również dostarczać otrzymanego e-zwolnienia swojemu pracodawcy, gdyż w momencie wystawienia L4 zostaje on o tym fakcie poinformowany. Warunkiem jest posiadanie przez pracodawcę profilu PUE ZUS, jednak obecnie większość pracodawców już taki profil posiada, chociażby ze względu na wygodę prowadzenia firmy. Pracodawca nie będzie mieć jednak dostępu do wszystkich informacji zawartych na zwolnieniu lekarskim swojego pracownika. Widoczne będą dla niego wyłącznie te dane, które niezbędne są do prawidłowego naliczania świadczeń chorobowych.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Zapraszamy na zakupy

REKLAMA