REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Jak Mazowiecka Uczelnia Medyczna przygotowuje studentów do pracy w nowoczesnym środowisku medycznym

Jak Mazowiecka Uczelnia Medyczna przygotowuje studentów do pracy w nowoczesnym środowisku medycznym

Rynek medyczny w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Specjaliści z zakresu nauk medycznych i pokrewnych są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Warto zatem racjonalnie podejść do wyboru własnej ścieżki kształcenia i wybrać kierunek na uczelni, która zagwarantuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną.

Polskie społeczeństwo się starzeje, a rynek medyczny dynamicznie rozwija

Polskie społeczeństwo od lat się starzeje. Nasza demografia niesie za sobą szereg konsekwencji. Rośnie zapotrzebowanie na usługi medyczne, szczególnie w sektorze prywatnym. Specjaliści są poszukiwani na rynku, a młodzi maturzyści coraz częściej wybierają profil kształcenia ukierunkowany na szeroko pojętą branżę medyczną.

W Polsce przybywa seniorów, którzy wymagają profesjonalnej opieki. Według prognoz w Polsce w 2050 roku aż 32,7% będą stanowić osoby w podeszłym wieku. Podobnie sytuacja wygląda na rynku europejskim, który zmaga się z niedoborem specjalistów. Zmiany strukturalne dotyczące naszego społeczeństwa wymagają stworzenia odpowiedniego zaplecza medycznego. Z tej przyczyny z roku na rok zmienia się podejście do medyków oraz prywatnego sektora opieki zdrowia. Na znaczeniu zyskują nie tylko popularne i deficytowe zawody jak choćby pielęgniarka czy położna, ale również stosunkowo niszowi specjaliści w tym optometryści.

Kierunek z przyszłością! Studia z naciskiem na wiedzę praktyczną

Mazowiecka Uczelnia Medyczna kształci specjalistów, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia praktyczne.

  • Pielęgniarstwo

Z każdym rokiem zmienia się rola i zadania pielęgniarek i pielęgniarzy w szpitalu. Specjaliści z tego zakresu cieszą się coraz większym prestiżem zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie. MUM realizuje umowy z wieloma placówkami medycznymi, oferując studentom możliwość odbycia praktyk w cenionych ośrodkach. Po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami Unii Europejskiej.

  • Położnictwo

To zawód szczególnie ceniony w placówkach medycznych. W Polsce notuje się brak położnych. Program nauczania opracowany przez MUM skupia się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych. Studenci nabywają umiejętność monitorowania ciąży prawidłowej oraz samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury. Uczą się również jak pracować z pacjentkami, których stan odbiega od normy.

  • Fizjoterapia

Fizjoterapia staje się dziedziną, która powiązana jest ze starzejącym się społeczeństwem w Polsce. Z roku na rok przybywa osób zmagających się z wadami postawy, kontuzjami czy skutkami pracy siedzącej. Osoby te wymagają fachowej opieki. Studia na tym kierunku przygotowują do podjęcia pracy jako fizjoterapeuta. Absolwenci MUM mogą pracować nie tylko w sanatoriach, hospicjach czy w szpitalach, ale również prowadzić własną działalność. Może to być również początek ścieżki kształcenia. Absolwenci mogą zdecydować się w przyszłości na specjalizację w danej dziedzinie, m.in. w fizjoterapii uroginekologicznej.

  • Optometria

Optometria to szeroko pojęta dziedzina pozwalająca na zdobycie wiedzy zakresu badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe. To wciąż mało znany zawód w Polsce, jednak rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się doborem właściwej korekcji okularowej czy przygotowaniem do zabiegów. Liczba ofert pracy dla specjalistów wykształconych na poziomie akademickim będzie stale wzrastać.

Mazowiecka Uczelnia Medyczna - odpowiednie zaplecze do kształcenia specjalistów

Mazowiecka Uczelnia Medyczna dysponuje profesjonalnym zapleczem przygotowanym do kształcenia specjalistów z branży medycznej. Nowoczesne pracownie ułatwią zajęcia teoretyczne, natomiast praktyki w renomowanych ośrodkach zagwarantują wsparcie cenionych specjalistów. MUM kończą medycy przygotowani do wykonywania pracy zawodowej. Na zatrudnienie mogą liczyć zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze.

Uczelnia stoi na stanowisku, że narzędzia dydaktyczne powinny być dostosowane do zmieniających się czasów. Dzięki temu dysponuje szeregiem urządzeń wykorzystujących najnowszą technologię. MUM realizuje zajęcia z wykorzystaniem pionierskiej technologii wykorzystującej rzeczywistość 3D. Pozwala to na ciekawe i innowacyjne nauczanie anatomii. Studenci mają dokładny podgląd ludzkich tkanek, dzięki czemu szybciej przyswajają dany zakres materiału.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Kup bilet

REKLAMA