REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Dlaczego warto zapisać dziecko do szkoły międzynarodowej?

Dlaczego warto zapisać dziecko do szkoły międzynarodowej?

Doskonała znajomość języka angielskiego, nauka w międzynarodowym środowisku, otwartość na inne kultury oraz szacunek dla nich - to wartości, które są niezwykle ważne w dzisiejszym świecie!

Niestety w polskim systemie edukacji, bardzo często brakuje czasu lub możliwości na ich rozwijanie. Z tego powodu coraz więcej rodziców decyduje się na zapisanie swoich dzieci do szkół międzynarodowych. Na czym polega nauka w szkole międzynarodowej i czy na pewno warto zapisać do niej swoje pociechy?

W szkołach międzynarodowych oprócz tradycyjnych przedmiotów, takich jak matematyka czy biologia, nauczyciele kładą nacisk na poszerzanie wiedzy o innych kulturach oraz rozwijanie tzw. umiejętności miękkich, które są niezwykle istotne na rynku pracy. Kolejny ważny aspekt to język obcy - w szkołach międzynarodowych, takich jak Thames British School, większość lub wszystkie przedmioty wykładane są w języku obcym - najczęściej angielskim (brytyjskim). Stanowi to ogromne ułatwienie w przypadku kontynuacji nauki lub podjęcia przyszłej pracy za granicą. To także jeden z powodów rosnącej popularności szkół międzynarodowych w Polsce.

Czym jest szkoła międzynarodowa?

Szkoła międzynarodowa - to placówka, w której podstawa programowa opiera się na wytycznych opracowanych przez zagraniczne ministerstwa oświaty lub ich odpowiedniki. Dla przykładu międzynarodowa szkoła brytyjska Thames British School Warsaw działa zgodnie ze standardami National Curriculum for England. Analogicznie, w międzynarodowej szkole francuskiej lub amerykańskiej, programy nauczania są dostosowane do tamtejszych przepisów. Uczniów szkół międzynarodowych nie obowiązuje więc polska podstawa programowa ani polski system oceniania.

Nie oznacza to, że dzieci uczęszczające do szkół międzynarodowych całkowicie tracą kontakt z językiem polskim. Prawo oświatowe zobowiązuje takie placówki do prowadzenia lekcji z podstaw języka polskiego dla dzieci niebędących Polakami. Uczniowie będący obywatelami Polski mają z kolei obowiązek uczęszczania na lekcje polskiej geografii oraz historii[1].

Oprócz szkół międzynarodowych, w Polsce działa również wiele szkół dwujęzycznych. Lekcje w nich prowadzone są w dwóch językach - polskim oraz w wybranym języku obcym. Szkoły dwujęzyczne funkcjonują natomiast zgodnie z polską podstawą programową, która zawiera jedynie niektóre elementy zaczerpnięte z zagranicznych programów oświatowych.

Korzyści z uczęszczania do szkoły międzynarodowej


Szkoły międzynarodowe oferują Uczniom programy nauczania lepiej dostosowane do współczesnych realiów oraz potrzeb rynku pracy. Uczniowie po ukończeniu szkoły potrafią otwarcie i krytycznie myśleć, samodzielnie wyszukiwać potrzebne informacje, jak również skutecznie komunikować się z innymi, dzięki czemu stają się wartościowymi Kandydatami na współczesnym runku pracy.

Tego typu placówki - to miejsca oferujące szerokie możliwości rozwoju kompetencji językowych. Oprócz zajęć prowadzonych w języku obcym szkoły międzynarodowe oferują naukę wielu języków dodatkowych, a ich znajomość zostaje potwierdzona odpowiednimi certyfikatami respektowanymi przez uczelnie i pracodawców na całym świecie.

Szkoły międzynarodowe, w tym Thames British School Warsaw, oferują swoim uczniom program International Baccalaureate (IB), który umożliwia przystąpienie do międzynarodowej matury, a tym samym stanowi przepustkę do najlepszych uniwersytetów na świecie. Celem programu jest wszechstronne kształcenie, które skupia się nie tylko na poszerzeniu wiedzy, lecz zachęca ucznia do rozwoju osobowości i wykształcenia kompetencji miękkich.

Uczniowie Thames British School Warsaw są przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku, dzięki międzynarodowej społeczności wysoko wykwalifikowanych anglojęzycznych nauczycieli i pedagogów, którzy zapewniają swoim podopiecznym przyjazną, pełną szacunku atmosferę.

Uczniowie szkół międzynarodowych nabierają pewności siebie w rozwijaniu pasji, odkrywaniu ukrytych talentów i pokonywaniu wyzwań oraz wierzą, że mają realny wpływ na zmianę świata na lepsze. Obracanie się w międzynarodowym środowisku szkolnym umożliwia również poznawanie przedstawicieli innych kultur i narodowości, jak również budowanie tolerancji i empatii - dzieci i młodzież uczą się współpracować z osobami, które mogą się od nich bardzo różnić.

Czy zatem powinieneś/aś rozważyć szkołę międzynarodową dla swojego dziecka? Szkoły międzynarodowe kształcą inteligentnych i wrażliwych obywateli świata, którzy odnajdą się w każdym miejscu na globie. Edukacja nastawiona nie tylko na wiedzę, lecz również na poznawanie siebie pozwala budować poczucie własnej wartości oraz elokwencję i często stanowi pierwszy krok ku dobrej przyszłości Twojego dziecka. Odpowiedź zatem brzmi: "TAK"!

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-22


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Zapraszamy na zakupy

REKLAMA