REKLAMA

Artykuł sponsorowany

BGK Grant OZE - wsparcie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych inwestujących w zieloną energię

BGK Grant OZE - wsparcie finansowe dla wspólnot mieszkaniowych inwestujących w zieloną energię

Sejm przyjmując długo oczekiwaną zmianę ustawy o poprawie warunków mieszkaniowych, wprowadził dotację pokrywającą nawet połowę kosztów instalacji fotowoltaicznej na budynkach wielorodzinnych. Grant OZE jest szansą dla wspólnot mieszkaniowych na tworzenie grona prosumentów zbiorowych poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Czy grant OZE stanie się lokomotywą zmian zachodzących w postrzeganiu zielonej energii? Jakie korzyści odniosą wspólnoty ze współpracy z renomowanym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych w ramach grantu OZE?

Na skróty:

 • Instalacje fotowoltaiczne dla wspólnot mieszkaniowych w ramach grantu OZE

 • Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych 2024

 • OZE Warszawa - partner godny zaufania

Instalacje fotowoltaiczne dla wspólnot mieszkaniowych w ramach grantu OZE

W Polsce może być nawet 5 mln wspólnot mieszkaniowych. Ta liczba daje wyobrażenie o ogromnych kosztach utrzymania budynków, zwłaszcza w kontekście opłat za energię elektryczną. Główny Urząd Statystyczny informuje, że w 2022 roku energia elektryczna kosztowała polskie gospodarstwa domowe o około 5% więcej aniżeli w roku poprzednim.

Z kolei ekonomiści Citi Banku szacują, że w bieżącym roku wydatki na ten cel wzrosną po raz kolejny, tym razem średnio o 11% w stosunku do roku 2022. A przecież nic nie wskazuje na to, by gospodarki europejskie, a wraz z nimi rynki energetyczne zmierzały do stabilizacji.

Trudno się zatem dziwić, że zarządy wspólnot mieszkaniowych coraz przychylniejszym okiem spoglądają w kierunku inwestycji umożliwiających ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. OZE, a ściślej mówiąc, fotowoltaika dla wspólnoty mieszkaniowej, daje taką nadzieję. Ograniczeniem były wysokie koszty zakupu i montażu wyposażenia PV, stąd żywe zainteresowanie dotacją, dostępną za pośrednictwem grantu OZE, będącego elementem Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych 2024

BGK grant OZE przysługuje na realizację przedsięwzięć związanych z zakupem, montażem, budową lub modernizacją instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o minimum 25%.

Do licznej grupy beneficjentów, mających dostęp do udziału w programie zaliczyć można między innymi:

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

 • Jednostki samorządu terytorialnego;

 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (tzw. TBS);

 • Społeczne inicjatywy mieszkaniowe;

 • Spółki prawa handlowego.

Aby skorzystać z dofinansowania, muszą być jednak spełnione określone warunki.

Warunki uzyskania dofinansowania w ramach grantu OZE:

 • Inwestycje zostają poczynione na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb budynku, w którym zostały zainstalowane;

 • Dofinansowanie dotyczy inwestycji jeszcze nierozpoczętych;

 • Zamontowane składniki instalacji OZE nie wyrządzają szkód w środowisku naturalnym oraz spełniają kryteria horyzontalne.

Spełnienie powyższych kryteriów pozwala na uzyskanie dofinansowania z grantu OZE, które obejmuje nawet 50% kosztów inwestycji netto, wyliczanych na podstawie sumy netto wysokości kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie można składać już od 1 lutego 2023 roku. Będą one przyjmowane do 30 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania środków zgromadzonych w budżecie, który wynosi ponad 448 mln zł.

OZE Warszawa - partner godny zaufania

Mimo stosunkowo długiego okresu. W którym wnioski będą przyjmowane, warto rozważyć decyzję o inwestycji w OZE na obszarze administrowanym przez wspólnotę mieszkaniową jak najszybciej.

Pośpiech usprawiedliwiony jest sytuacją na rynku energetycznym i stale rosnącym kosztami energii. Kontakt z ekspertami ONMedia pozwoli zapoznać się z aktualnymi ofertami, uzupełnionymi o wyliczenia oraz audyt energetyczny.

Warto przypomnieć, że proces ubiegania się o grant OZE z BGK obejmuje kilka etapów, a to z kolei wymaga czasu. Złożenie wniosku poprzedzone jest sporządzeniem projektu technicznego, czy kosztorysu. Kompletna dokumentacja wymaga załączenia umowy, a także wymaganych zaświadczeń.

Po złożeniu wniosku komisja weryfikacyjna przystępuje do oceny, uwzględniając cel inwestycji, przewidywany efekt ekologiczny, a także wiarygodność wnioskodawcy. Podpisanie stosownej umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji wieńczy starania o uzyskanie grantu OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

REKLAMA

Wakacje wrzesień i październik 2023
Wakacje wrzesień i październik 2023