REKLAMA

Artykuł sponsorowany

Wodociągi Warszawskie - innowacyjne kierunki - od efektywności energetycznej po odnawialne źródła energii

Wodociągi Warszawskie - innowacyjne kierunki - od efektywności energetycznej po odnawialne źródła energii

Wdrożenie inwestycji w odnawialne źródła energii jest kluczowym filarem planu doskonalenia efektywności energetycznej Wodociągów Warszawskich. Podstawowym celem tych działań jest zredukowanie wykorzystania węgla jako głównego nośnika energii w ramach operacji Spółki, na rzecz przyjaźniejszych dla środowiska źródeł energii.

Energetyczna nowoczesność - oczyszczalnia ścieków "Czajka" w świetle gospodarki obiegu zamkniętego

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków "Czajka" to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych i rozbudowanych tego typu obiektów w Polsce. Pomimo swojego imponującego rozmiaru i nowoczesnych rozwiązań, instalacja ta wymaga znacznej ilości energii do efektywnego funkcjonowania.

W duchu innowacyjności i zobowiązania do zrównoważonego rozwoju, oraz dążenia do poprawy efektywności energetycznej, Wodociągi Warszawskie wykorzystują biogaz, powstający w procesie fermentacji osadów ściekowych, do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Rocznie, oczyszczalnia generuje ponad 40 tysięcy MWh energii, z czego 32,5 GWh energii elektrycznej oraz 18 GWh energii cieplnej zostało już zużytych na potrzeby zakładu. To osiągnięcie jest równoważne rocznemu zapotrzebowaniu na energię gospodarstw domowych kilkudziesięciotysięcznego miasta.

Co ciekawe, nie tylko komory fermentacyjne, ale także całe infrastrukturalne kompleksy oczyszczalni są ogrzewane przy użyciu ciepła pochodzącego z zaawansowanych gazogeneratorów. To doskonały przykład, jak gospodarka obiegu zamkniętego może stanowić kluczową strategię dla efektywności energetycznej w dziedzinie oczyszczania ścieków.

Zrównoważone źródła energii - Wodociągi Warszawskie na czele odnawialnych inicjatyw energetycznych

Wodociągi Warszawskie, jako prekursor innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, nie tylko spełniają swoje kluczowe funkcje, ale także odgrywają ważną rolę w dziedzinie zrównoważonej energetyki. Obecnie, prawie jedna trzecia całkowitego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię pochodzi z własnych źródeł, zdecydowanie stawiając na odnawialne źródła energii.

Niezwykle istotnym punktem w tej strategii jest Oczyszczalnia Ścieków "Czajka", gdzie energia elektryczna wytworzona z procesu fermentacji osadów ściekowych zaspokaja aż dwie trzecie ogólnego zapotrzebowania zakładu na prąd. Podobne, choć nieco mniejsze, instalacje funkcjonują także na terenie oczyszczalni ścieków "Południe" i "Pruszków".

Dodatkowo, na obszarze zakładów Wodociągów Warszawskich zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 6,7 MW, wzmacniając tym samym efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i ograniczając zużycie energii elektrycznej pochodzącej z węgla kamiennego. Co więcej, dwa projekty badawcze we współpracy z Politechniką Warszawską i Veolią mają na celu opracowanie nowoczesnych technologii odzyskiwania ciepła ze ścieków, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane do ogrzewania budynków w stolicy. To kolejny kluczowy krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie przedsiębiorstwo nie tylko efektywnie zarządza zasobami wodnymi, ale także stanowi wzór w zrównoważonym korzystaniu z energii.
Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Znajdź swoje wakacje

REKLAMA