REKLAMA

Wakacje z Warszawy

REKLAMA

Artykuł partnerski

Przyszłościowe kierunki studiów - co wybrać?

Przyszłościowe kierunki studiów - co wybrać?

Wybór kierunku studiów, to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Jeśli stoimy przed takim wyborem, to warto zadać sobie pytanie: Co chcemy w życiu robić? W czym jesteśmy dobrzy i co nam sprawia przyjemność? Zapoznaj się z najpopularniejszymi kierunkami studiów, które gwarantują dobrą pracę. Może wśród nich znajdziesz coś dla siebie? Przedstawiamy poniżej najbardziej przyszłościowe kierunki studiów. Warto przeczytać!

Bezpieczeństwo narodowe

Czy twoje zainteresowania są związane z tematem bezpieczeństwa i obroną kraju? Jeśli tak, to studia o kierunku bezpieczeństwo narodowe są własnie dla Ciebie. Sprawdź tutaj: https://wsbio.waw.pl/studia-licencjackie/ . Kierunek bezpieczeństwo narodowe cieszy się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów. W dzisiejszych czasach rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, dzięki temu szansa na szybkie znalezienie pracy jest bardzo duża. Studia I stopnia licencjackie trwają 3 lata (VI semestrów) i mają w ofercie 2 kierunki:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Sprawdź ofertę uczelni na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne - Studia Warszawa.

  Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo narodowe możemy kontynuować kierunek na studiach II stopnia, które trwają 2 lata (IV semestry). Większość uczelni oferuje studia niestacjonarne i możliwość kształcenia w trybie hybrydowym. Jeśli ukończymy studia magisterskie możemy rozpocząć zajęcia na studiach III stopnia (studia podyplomowe). Zajęcia w tym przypadku mogą odbywać się w trybie zdalnym.

  Jakie przedmioty są ważne?

 • Historia
 • Geografia
 • J. angielski

  Na kierunku bezpieczeństwo narodowe student zdobywa całokształt wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego (państwo) i międzynarodowego. Posiada wiedzę, na temat stosowania podstawowych technik i nowoczesnych środków komunikacyjnych, zna prawne podstawy bezpieczeństwa i wie, jakie działania podjąć w chwili zagrożeń. Studia m.in. która

  Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przekazują wiedzę o bezpieczeństwie państwa i postępowaniu w sytuacjach kryzysowych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi koncentrują się na bezpieczeństwie militarnym i niemilitarnym, podejmują również tematykę cyberterroryzmu. W zakres ich kształcenia wchodzi funkcjonowanie różnych instytucji i organizacji o charakterze państwowym, rządowym, samorządowym i międzynarodowym, sektor prywatny oraz społeczny.

  Dla kogo kierunek bezpieczeństwo narodowe?

  Wszechstronny zakres edukacji podkreśla elitarność kierunku bezpieczeństwo narodowe i jest doskonałą propozycją edukacyjną dla osób, które chcą się rozwijać zawodowo w służbach mundurowych, administracji państwowej, czy organizacjach o charakterze międzynarodowym.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wiążemy zazwyczaj z pracą w służbach mundurowych, to się zgadza, ale zakres możliwości po ich ukończeniu jest znacznie większy.

  Przykładowe stanowiska pracy:

 • Specjalista ds. bezpieczeństwa
 • Specjalista ds. infrastruktury krytycznej
 • Audytor bezpieczeństwa
 • Loss prevention manager

  Absolwent znajdzie pracę w poniższych instytucjach : Policji, Siłach Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, czy administracji publicznej. Znaczna część absolwentów trafia do służb mundurowych, które przeprowadzają częste rekrutacje.

  studenci

  Informatyka

  Obecnie najbardziej popularnym kierunkiem kształcenia, po którym najłatwiej znaleźć pracę jest Informatyka. Informatyka deklasuje konkurencję również pod względem zarobkowym.

  Jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji, nazywaną również czwartą rewolucją przemysłową. Nic dziwnego więc, że jest ogromne zapotrzebowanie na informatyków. Rozwój informatyzacji i nowoczesnych technologii stwarza nowe miejsca pracy, które kilka lat temu wogóle nie istniały.

  Dziedzina informatyczna jest tak szeroka, że możesz poszerzać swoją wiedzę na kilku poniższych kierunkach np.:

 • Informatyka - data science
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka i systemy inteligentne

  Jakie przedmioty są ważne?

  Jeśli radzisz sobie z poniższymi przedmiotami, to rozważ naukę w obszarze IT.

 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka

  Język angielski też jest ważny, ponieważ w tym języku pisane są kody i dokumentacja techniczna. Znając ten język zwiększamy swoje szanse zatrudnienia w korporacjach międzynarodowych.

  Przykładowe stanowiska pracy:

 • Grafik komputerowy
 • Projektant gier
 • Inżynier systemów informatycznych
 • Programista
 • Administrator sieci komputerowych

  Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w międzynarodowych korporacjach np. Google, IBM, Motorola, Sabre, czy ABB.

  Elektronika i telekomunikacja

  Kolejnym przyszłościowym kierunkiem jest również elektronika i telekomunikacja, która obejmuje wiedzę z zakresu m.in. technik przesyłania sygnałów, programowania, tworzenia aplikacji webowych i sieciowych, przetwarzania w chmurze, oraz zarządzania bezpieczeństwem danych. Podczas studiów absolwenci zdobywają umiejętności praktyczne. Pracę możemy znaleźć w firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń elektronicznych.

  Jakie przedmioty są ważne?

 • Matematyka
 • Informatyka
 • Fizyka

  Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja to studia magisterskie lub inżynierskie. Studia I stopnia trwają zazwyczaj od 3,5 do 4 lat, a studia II stopnia od 1,5 do 2 lat. Studenci chętnie wybierają studia jednolite magisterskie trwające 5 lat.

  Przykładowe stanowiska pracy:

 • Projektant i konstruktor urządzeń elektronicznych oraz układów scalonych
 • Operator sieci telekomunikacyjnych
 • Programista aplikacji mobilnych, sieciowych i desktopowych
 • Inżynier dozoru linii produkcyjnych

  Absolwent po uzyskaniu dyplomu może ubiegać się o pracę u dostawcy usług i producenta sprzętu sieciowego, w firmach projektujących sieci teleinformatyczne, czy biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych.

  Inżynieria biomedyczna

  Studia na tym kierunku mają wysoce interdyscyplinarny charakter, a studenci uzyskują wiedzę w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Absolwent studiów zdobywa wiedzę z obszaru rozwiązań technicznych, które mają wspierać medycynę w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki.

  Jakie przedmioty są ważne?

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Biologia
 • Chemia

  Studenci nabywają umiejętności praktyczne poprzez kontakt z nowoczesną aparaturą medyczną, ponadto w ramach nauki zdobywają wiedzę w zakresie m.in. sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, biomechaniki, telechirurgii, robotyki medycznej i zaawansowanych systemów sterowania w urządzeniach medycznych.

  Przykładowe stanowiska pracy:

 • Konstruktor aparatury medycznej
 • Inżynier kliniczny i wdrożeniowy
 • Naukowiec

  Rozwój skomplikowanej aparatury medycznej leży w rękach przyszłych inżynierów. Medycyna obecnie bardzo szybko się rozwija, więc zapotrzebowanie na specjalistów inżynierów biomedycznych jest ogromne.

  Psychologia

  Psycholog jest to zawód z przyszłością, ponieważ w dzisiejszym zabieganym świecie i niepewnych czasach rośnie zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną. Kierunek ten co roku cieszy się ogromną popularnością wśród młodych ludzi. W obecnych czasach nastąpiła rewolucja w sesjach terapeutycznych, mogą się one odbywać nie tylko w gabinetach, ale również online za pomocą komunikatorów np. Skypa. Psycholog ma do wyboru 2 specjalizacje: psycholog ogólny lub psycholog dziecięcy.

  Jakie przedmioty są ważne?

 • J.polski
 • Biologia

  Studia psychologiczne koncentrują się wokół nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o zdrowiu. Student poznaje mechanizmy rządzące zjawiskami psychicznymi i postępowaniem człowieka w różnych sytuacjach.

  Przyszły psycholog powinien być wyczulony na potrzeby ludzkie, umieć słuchać, wykazywać się dużą empatią i posiadać umiejętności społeczne. Dobry psycholog nie ocenia, posiada umiejętność podzielności uwagi i jest dyskretny.

  Przykładowe stanowiska pracy:

 • Psycholog kliniczny
 • Psychoteraupeuta
 • Psycholog sportu
 • Psycholog zwierząt - behawiorysta

  Magister psychologii może pracować np. w szpitalu, szkole, domu dziecka, domu starców, w firmie jako specjalista ds. personalnych, czy w ośrodku badawczym.

  W wyborze kierunku studiów mogą nam pomóc słowa Konfucjusza: "Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani dnia więcej w Twoim życiu." Warto więc połączyć przyjemne z pożytecznym i wybrać przyszłościowy kierunek, który będzie naszą pasją.


 • Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

  REKLAMA

  REKLAMA