REKLAMA

Wakacje z Warszawy

REKLAMA

Artykuł partnerski

Jak poprawnie sporządzić testament

Jak poprawnie sporządzić testament

Testament to jedna z najbezpieczniejszych form podziału naszego majątku, jeśli nie chcemy, aby dobra, które zgromadziliśmy przez lata, trafiły w nieodpowiednie ręce. Niezależnie od tego, jaki jest nasz stosunek to tego, w jakim wieku należy sporządzić testament, z pewnością warto wiedzieć jak to zrobić, aby został on uznany za ważny w świetle obowiązującego, w naszym kraju, prawa. Osoba, która może sporządzić testament, musi być pełnoletnia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Podczas sporządzania dokumentu powinna być świadoma swoich decyzji oraz robić to dobrowolnie.

Poprawne sporządzenie testamentu budzi wiele wątpliwości, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa artykuł, który mamy nadzieję, będzie odpowiedzią na liczne pytania. Pogotowie Pogrzebowe to Ogólnopolska Infolinia, gdzie pod numerem 801 12 12 12 przez całą dobę przyjmowane są usługi pogrzebu. Na naszym blogu poruszamy wiele ważnych tematów związanych z branżą funeralną - zachęcamy do sprawdzenia - Pogotowie Pogrzebowe.

Testamenty zwykłe i szczególne

Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje testamentów: zwykle i szczególne.

Zwykłe spisywane są ze spokojem i rozwagą w odpowiednich warunkach, są zaplanowanym działaniem testatora. Natomiast potrzeba sporządzenia testamentu szczególnego pojawia się nagle w nieoczekiwanych okolicznościach. Ważność takiego testamentu jest ograniczona w czasie i obowiązuje wyłącznie w określonych sytuacjach. Możliwość sporządzenia takiego dokumentu pojawia się wyłącznie w sytuacji uniemożliwiającej napisanie testamentu zwykłego.

Testamenty zwykłe:

 • testament holograficzny (własnoręczny),
 • testament allograficzny (urzędowy),
 • testament notarialny.

  Testamenty szczególne:

 • testament podróżny,
 • testament ustny,
 • testament wojskowy.

  Testament holograficzny (własnoręczny)

  Jak sama nazwa wskazuje, jest to testament, który musi zostać spisany w całości własnoręcznie.

  Dokument powinien zawierać datę oraz podpis testatora. Jest to niewątpliwie najwygodniejsza forma sporządzenia testamentu, ponieważ nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów.

  Najczęstsze błędy popełniane podczas spisywania testamentu własnoręcznego

  1. Testament napisany komputerowo, a jedynie podpisany własnoręcznie uznany będzie za nieważny.

  2. Wszystko, co znajduje się pod podpisem testatora, wszelkie dopiski, również zostaną uznane za nieważne.

  3. Testament napisany wspólnie przez dwie osoby, np. małżonków, także zostanie uznany za nieważny. Każda z osób powinna sporządzić własny, oddzielny dokument.

  Testament allograficzny (urzędowy)

  Sporządzenie testamentu urzędowego nie wymaga zbyt dużego nakładu finansowego. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które wiedzą jak poprawnie sporządzić taki dokument. Taka forma nie cieszy się jednak zbyt dużą popularnością głównie z uwagi na to, że osoba, która sporządza z nami ten dokument, najczęściej nie posiada w tej kwestii doświadczenia, ani pełnej wiedzy.

  Treść testamentu zostaje przez testatora wypowiedziana ustnie, co ważne w obecności dwóch świadków. Urzędnik przyjmujący oświadczenie spisuje je w formie protokołu, następnie odczytuje całość w obecności spadkodawcy oraz świadków. Jeśli wszystko się zgadza, końcowym etapem jest podpisanie dokumentu zarówno przez testatora, osobę tworzącą protokół, jak i świadków.

  Jak i gdzie sporządzany jest testament urzędowy?

  Testament urzędowy można sporządzić m.in. w urzędzie gminy bądź urzędzie miasta. Urzędnikiem, który powinien sporządzić taki protokół, jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa, kierownik urzędu stanu cywilnego, sekretarz powiatu lub gminy.

  Testament notarialny

  Testament sporządzany w kancelarii notarialnej niewątpliwie jest najpopularniejszą i najbezpieczniejszą formą uporządkowania podziału naszego majątku. Korzystając z tego rodzaju usługi, możemy zasięgnąć porady oraz dopytać o wszelkie szczegóły dokonania podziału. Przykładem jest wskazanie, kto powinien dziedziczyć przekazane przez nas dobra w momencie, kiedy wskazana przez nas osoba nie będzie mogła lub nie będzie chciała przyjąć spadku. Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego wiąże się z określonym kosztem, w zależności od rodzaju dokumentu zapłacimy od 50 do 250 zł netto.

  Testamenty podróżny

  Dokument zostaje sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym. Oświadczenie od testatora przyjmuje dowódca statku lub jego zastępca. Podczas sporządzania testamentu konieczna jest obecność dwóch świadków.

  Testamenty ustny

  Testament ustny sporządzany zostaje w momencie, kiedy istnieje obawa rychłej śmierci testatora. Aby dokument został uznany za ważny, musi być wygłoszony w obecności trzech świadków.

  Osoba trzecia bądź jeden ze świadków spisuje całość wygłoszoną przez testatora. Na dokumencie powinno zostać podane miejsce, oraz data sporządzenia oświadczenia oraz miejsce i data spisania dokumentu. Następnie zostaje on podpisany zarówno przez testatora, jak i świadków.

  W przypadku, kiedy treść testamentu ustnego nie zostanie stwierdzona w taki sposób, można ją stwierdzić w ciągu szczęściu miesięcy od dnia otwarcia testamentu tj. od dnia śmierci spadkodawcy. Odbywa się to poprzez złożenie zgodnych zeznań świadków przed sądem.

  Nie może być świadkiem osoba, która:

  - została uwzględniona w testamencie jako spadkobierca,

  - nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,

  - jest niewidoma, głucha lub niema,

  - nie może czytać, bądź pisać,

  - nie porozumiewa się w języku, w którym spadkodawca sporządza testament,

  - została skazana prawomocnie wyrokiem sądu za składanie fałszywych zeznań.

  Testament wojskowy

  Warunki sporządzenia tego dokumentu są skomplikowane, dlatego zostały szczegółowo opisane w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Obrony Narodowej. Najczęściej zostaje on sporządzony w czasie mobilizacji lub wojny.

  Kiedy testament szczególny traci ważność

  Testament szczególny traci swoją ważność w momencie, kiedy upłynie sześć miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały skorzystanie z takiej formy sporządzenia dokumentu. Chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

  Warto pamiętać, że jeśli w testamencie uwzględniamy kilku spadkobierców i nie określimy, w jakich częściach będą oni dziedziczyć majątek, wtedy przyjmuje się, że dziedziczenie odbywa się w równych częściach. Warunków poprawnego sporządzenia testamentu jest wiele, w zależności od sytuacji oraz oczekiwań testatora względem podziału. Jeśli nie mamy pewności co do tego, jak powinien wyglądać poprawny testament, zawsze warto zasięgnąć porady prawnej bądź skorzystać z możliwości sporządzenia testamentu w obecności notariusza.

  Infolinia Pogotowie Pogrzebowe działa również na terenie Warszawy. Sprawdź jakie zakłady pogrzebowe współpracują z nami na terenie tego miasta - zakłady pogrzebowe Warszawa.


 • Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

  LINKI SPONSOROWANE

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA

  REKLAMA