REKLAMA
REKLAMA

Oświata

Co czeka uczniów z Targówka od 1 września 2017?
REKLAMA

źródło: www.sp84.waw.pl


REKLAMA

Co czeka uczniów z Targówka od 1 września 2017?

Zapowiedziana reforma edukacji zwykle kojarzy się z likwidacją gimnazjów i wokół niej toczy się głównie dyskusja.Tymczasem likwidacja jednego poziomu nauczania pociąga za sobą zmiany w całym systemie edukacji.

REKLAMA

Opublikowany projekt ustawy oświatowej pozwala nam zapoznać się z planowanymi zmianami w sposób bardziej uporządkowany niż dotychczas. Cześć roczników będzie się uczyć według obecnie obowiązującego programu, efektem czego będą obowiązywały dwa równoległe systemy nauczania w jednej szkole i dwie różne matury do 31 sierpnia 2022 roku, a część uczniów (obecne klasy IV-VI) nie zdobędą wiedzy, jaką otrzymają ich młodsi i starsi koledzy.

Samorząd dzielnicowy pracując na doniesieniach medialnych i opublikowanym projekcie ustawy stara się dostosować organizację szkolną do możliwości, jakie mamy na terenie Targówka. Brak jest realnych konsultacji czy instrukcji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkania rodziców z Kuratorium Oświaty nie przynoszą odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Trudne pytania są po prostu pomijane. Tempo wprowadzania reformy i brak jakichkolwiek konsultacji powoduje silne protesty nauczycieli, związków zawodowych i samorządów. Brak informacji, brak pewności powoduje, że chaos w edukacji staje się jak najbardziej możliwy.

Co od 1 września 2017 roku czeka uczniów i rodziców na Targówku, jeśli zostanie uchwalona reforma w obecnym kształcie?

Gdy dziecko ma trzy lata

Od września 2017 roku każdy trzylatek nabywa prawo do miejsca w przedszkolu lub innej formie przedszkolnej, cztero- i pięciolatki to prawo już mają. Jednocześnie Ministerstwo zniosło obowiązek nauki w szkole podstawowej dla sześciolatków, ale zobowiązało od odbycia rocznego kształcenia oddziale przedszkolnym, czyli popularnej zerówce. Oznacza to, że sześciolatki nie zrobią miejsca dla kolejnych roczników, jak było to wcześniej zaplanowane. Od września 2017 roku na Targówku zabraknie 750 miejsc dla trzylatków. Miejsc w prywatnych przedszkolach jest ok. 120. Czy będą one chciały podjąć się wyzwania i stanąć do przetargu? Nie jest to dla nich zbyt korzystne. Dziś nikt nie wie, gdzie ostatecznie znajdą się miejsca dla trzylatków. Dzielnica Targówek pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

Gdy dziecko ma sześć lat

Obowiązkowe zajęcia w oddziale przedszkolnym są przewidziane dla każdego sześciolatka. Nie oznacza to, że uczeń musi odbyć te zajęcia w swojej szkole rejonowej, ponieważ tzw. klasa zero to zgodnie z prawem oddział przedszkolny i nie podlega rejonizacji. W związku z reformą nie przy każdej szkole podstawowej uda się stworzyć takie oddziały, ze względu na brak miejsca. Szkoły muszą pomieścić klasy siódme, a niektóre pracują już w dwóch filiach. Na Targówku nie będzie klas zero przez dwa lata w Szkole Podstawowej nr 52, 84 na Zaciszu i 114 na Targówku Mieszkaniowym.

Sześciolatki w zerówce i przedszkolu będą od początku uczyć się według nowej podstawy programowej. Klasa I-III to nauczanie zintegrowane, w klasie IV rozpocznie się wstęp do nauki oddzielnych przedmiotów, w klasie V na pewno pojawi się nowy wychowawca i nowe przedmioty. Uczniowie w 2022 roku zdadzą egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego, oraz do wyboru z historii, fizyki, geografii, chemii lub biologii.

Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej będą mieli do wyboru czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum lub trzyletnią szkołę branżową. Matura będzie wyglądać podobnie jak teraz.

Uczniowie szkół podstawowych

Szkoły na Targówku będą miały nowe, zmniejszone rejony. Powstaną cztery nowe szkoły podstawowe w miejscu wygaszanych Gimnazjów nr 141, 143, 144 i 145.

Organizacja w poszczególnych szkołach w najbliższych latach będzie wyglądała następująco:

Szkoła Podstawowa nr 28, przy ulicy Gościeradowskiej w roku szkolnym 2016/2017 ma 750 uczniów w 32 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 852 uczniów w 36 oddziałach (w tym trzy klasy zero i cztery klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 już 927 uczniów i 39 oddziałów (w tym trzy klasy zero i trzy klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 42, przy ulicy Balkonowej w roku szkolnym 2016/2017 ma 770 uczniów w 37 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 860 uczniów w 41 oddziałach (w tym cztery klasy zero i cztery klasy pierwsze), w roku szkolnym 2018/2019 już 948 uczniów w 45 oddziałach (w tym cztery klasy zero i cztery klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 52, przy ulicy Samarytanki w roku szkolnym 2016/2017 ma 918 uczniów w 37 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 947 uczniów w 39 oddziałach (bez klasy zero, a z czterema oddziałami klasy pierwszej), w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 997 uczniów w 41 oddziałach (bez klasy zero, a z dwoma oddziałami klasy pierwszej). Wszystko to przy znacznie ograniczonym obwodzie szkolnym.

Szkoła Podstawowa nr 58, przy ulicy Mieszka I w roku szkolnym 2016/2017 ma 146 uczniów w ośmiu oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 215 uczniów w 11 oddziałach (w tym jedna klasa zero i dwie klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 240 uczniów w 12 oddziałach (w tym jedna klasa zero i jedna klasa pierwsza).

Szkoła Podstawowa nr 84, przy ulicy Radzyńskiej w roku szkolnym 2016/2017 ma 908 uczniów w 37 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 934 uczniów w 38 oddziałach (bez klasy zero i sześcioma oddziałami klasy pierwszej), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 984 uczniów w 40 oddziałach (bez klasy zero, a z dwoma oddziałami klasy pierwszej).

Szkoła Podstawowa nr 114, przy ulicy Remiszewskiej 40 w roku szkolnym 2016/2017 ma 704 uczniów w 41 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 745 uczniów w 33 oddziałach (bez klasy zero, a z pięcioma oddziałami klasy pierwszej), w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 845 uczniów w 37 oddziałach (bez klasy zero, a z czterema oddziałami klasy pierwszej).

Szkoła Podstawowa nr 206, przy ulicy Bartniczej w roku szkolnym 2016/2017 ma 535 uczniów w 28 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 591 uczniów w 30 oddziałach (w tym dwie klasy zero i dwie klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 654 uczniów w 34 oddziałach (w tym dwie klasy zero i dwie klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 275, przy ulicy Świętego Hieronima w roku szkolnym 2016/2017 ma 640 uczniów w 40 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 755 uczniów w 31 oddziałach (w tym jedna klasa zero i trzy klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 805 uczniów w 33 oddziałach (w tym jedna klasa zero i trzy klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 277, przy ulicy Suwalskiej w roku szkolnym 2016/2017 ma 770 uczniów w 34 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 750 uczniów w 33 oddziałach (w tym jedna klasa zero i dwie klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 805 uczniów w 35 oddziałach (w tym jedna klasa zero i dwie klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 285, przy ulicy Turmonckiej w roku szkolnym 2016/2017 ma 828 uczniów w 36 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 878 uczniów w 38 oddziałach (w tym dwie klasy zero i cztery klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 978 uczniów w 42 oddziałach (w tym cztery klasy zero i dwie klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 298, przy ulicy Krakusa w roku szkolnym 2016/2017 ma 569 uczniów w 26 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 635 uczniów w 30 oddziałach (w tym cztery klas zero i cztery klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 735 uczniów w 34 oddziałach (w tym cztery klas zero i cztery klasy pierwsze).

W Gimnazjum nr 141 przy ulicy Trockiej utworzona zostanie szkoła podstawowa i do niej zostanie przeprowadzony nabór do klasy pierwszej, gdzie planowane jest przyjęcie 101 uczniów do czterech oddziałów.

W Gimnazjum nr 143 przy Bartniczej utworzona zostanie także szkoła podstawowa z jedna klasą zero dla 25 uczniów, oraz pięć oddziałów klasy pierwszej dla 116 uczniów.

W Gimnazjum nr 144 przy ulicy Turmonckiej utworzona zostanie szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, z jedną klasa zero, oraz trzema oddziałami klasy pierwszej dla 73 uczniów.

W Gimnazjum nr 145 przy ulicy Krasiczyńskiej utworzona zostanie szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi z sześcioma oddziałami klasy pierwszej dla 156 osób. Tu także planowane jest utworzenie klasy siódmej dla 25 osób.

Obecne Gimnazjum nr 142 przy ulicy Olgierda będzie stopniowo wygaszane wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 i wraz z nim zlikwidowany zostanie obecnie działający Zespół Szkół. W budynku pozostanie CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi jako szkoła czteroletnia.

Samorząd ma obowiązek zgodnie projektem ustawy dostosować sieć szkół do 31 marca 2017 roku.

Gdy dzieci są w klasie I-III

Uczniowie obecnych klas I-III będą pracować na obecnym programie nauczania, w klasie IV prawdopodobnie będą nadal mieć tego samego wychowawcę i będą mieć wstęp do nowych przedmiotów, w klasie V z nowym wychowawcą pojawią się nowe przedmioty.

Każdy uczeń będzie zdawał pełny egzamin ósmoklasisty w miejsce zlikwidowanego egzaminu szóstoklasisty.

Gdy dzieci są w klasie IV-VI

Program w tych klasach się nie zmieni. Nauka będzie przebiegała tak, jakby gimnazjum nie zostało zlikwidowane i uczniowie mieli tam trafić we wrześniu. W klasie VII rozpoczną naukę zgodnie z nowym programem. Zamiast przyrody będzie chemia, biologia, geografia i fizyka, zamiast historii i społeczeństwa - historia i WOS.

Kończąc szkołę podstawową w klasie VIII uczniowie po okrojonym egzaminie ósmoklasisty (tylko język polski, matematyki i języka obcego) rozpoczną naukę w czteroletnim liceum, pięcioletnim technikum lub pięcioletniej szkole branżowej (która dopiero będzie utworzona, a program poznamy najwcześniej w lutym 2017). Z powodu zmiany programu, nauczyciele w szkole średniej będą wymagać od nich wiedzy jakby ukończyli gimnazjum (kolejne roczniki tą wiedzę będą miały rozłożone w klasach IV-VI). Oznacza to, że dzieci będą mieć luki w wiedzy.

Obecna klasa VI

Dzisiejsi uczniowie klasy VI nie pójdą już do gimnazjum, ale do klasy VII szkoły podstawowej. Na Targówku zostaną prawdopodobnie w obecnych budynkach, ale nie wszędzie będzie to możliwe, ponieważ budynki nie są z gumy. Uniknięcie trzeciej zmiany jest możliwe jedynie poprzez przeniesienie całych klas do budynków byłych gimnazjów, które staną się szkołami podstawowymi. Należeć to będzie do decyzji rodziców.

Naukę w szkole średniej rozpoczną w roku szkolnym 2019/2020, czyli w tym samym co ich koledzy i koleżanki kończący wygaszane gimnazjum. Oznacza to, że w pierwszych klasach liceum uczyć się będą dwa roczniki, a nawet więcej. W 2011 roku poszły do pierwszej klasy sześciolatki bez zerówki. W liceum pojawią się w klasie pierwszej roczniki 2003, 2004 i część rocznika 2005. Taka kumulacja będzie trwała przez trzy lata. Szanse dostania się do wybranego liceum spadną o połowę. Na komfortowe warunki także nie będzie można liczyć. Klasy 40-osobowe będą wtedy koniecznością. Program nauczania dla dzisiejszych uczniów klasy VI idących do czteroletniego liceum i gimnazjalistów trzyletniego liceum będzie inny, choć będą uczyć się w tej samej szkole.

Gimnazjaliści

Obecne szkoły gimnazjalne staną się z mocy ustawy Szkołami Podstawowymi z oddziałami gimnazjalnymi. Dotychczasowi dyrektorzy mają zostać wicedyrektorami tych placówek. Kto będzie dyrektorem takiej placówki i kiedy będzie można ogłosić konkurs na to stanowisko? Jeszcze nie wiadomo.

A co z gimnazjalistami? Naboru do klasy pierwszej nie ma. Obecne pierwsze klasy będą więc ostatnimi rocznikami, jakie ukończą gimnazja od ich utworzenia w 1999 roku. Uczniowie drugiej i trzeciej klasy pójdą jeszcze do trzyletniego liceum. Obecni uczniowie klasy pierwszej i drugiej - jeśli otrzymają promocję, przejdą do kolejnej klasy. Jeśli nie, to trafią do VII klasy szkoły podstawowej w 2017 i VIII w 2018 i 2019. Będą się więc uczyć według zupełnie innego programu niż dotychczas. Uczniowie gimnazjum zakończą naukę ostatnim egzaminem gimnazjalnym w roku 2018/2019 i trafią wraz absolwentami klasy VIII do liceum trzyletniego lub czteroletniego technikum. Jeśli obecni gimnazjaliści pójdą do trzyletniego liceum, to ukończą go zgodnie z obecnym programem. Jednak jeśli wybiorą technikum, to będzie tam realizowany pięcioletni program w cztery lata. Wybierając szkołę zawodową będą w nowej szkole, której program będzie dopiero utworzony. Na koniec gimnazjaliści zdadzą egzamin gimnazjalny i o ile wybiorą liceum - maturę w dotychczasowej formie.

Dla obecnych licealistów nic się nie zmieni. Nadal uczą się zgodnie z obecnym programem nauczania i zdają maturę na obecnie obowiązujących zasadach.

Koszty reformy na Targówku

Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Edukacji Narodowej koszty reformy będą i zostaną poniesione przez samorządy. Wdrażając reformę, w szkołach podstawowych trzeba odtworzyć pracownie do biologii, chemii, fizyki, czy geografii. Koszt wyposażenia jednej placówki to ok. 200 tys. złotych. Placówek do wyposażenia jest dziesięć. Z kolei w budynkach gimnazjum trzeba dostosować toalety dla potrzeb młodszych uczniów. To koszt 20 tys. złotych w jednej szkole, dodatkowo place zabaw to koszt ok. 300 tys. złotych jeden. Trzeba także w gimnazjach wyposażyć pierwsze oddziały dla sześciolatków, co szacowane jest na 20-60 tys. złotych w zależności od placówki. Wymiana pieczątek i tablic jest już przy tych kosztach symboliczna. Suma wydatków, jakie trzeba będzie ponieść na Targówku, to ok. 3,6 mln złotych. Obecnie nie ma tych pieniędzy w budżecie dzielnicy, a wszelkie wydatki będą pokrywane z ograniczenia obecnych wydatków inwestycyjnych i remontowych.

W przypadku pytań ws. organizacji edukacji na terenie Dzielnicy Targówek proszę o kontakt: jedrzej@kunowski.waw.pl.

Jędrzej Kunowski

radny dzielnicy Targówek


LINKI SPONSOROWANE
  • Poleć
  • Udostępnij
  • Polub Tu TargówekREKLAMA

31.01.2017 21:18 #Mama
Witam, jestem mamą 2 sześciolatków którzy od września idą do zerówki do SP na Turmącką ( obecnie Gimnazjum). Moje pytanie jest proste czy szkoła do września zostanie przystosowana dla maluchów ( przecież gmina nie ma pieniędzy, a przetargi trzeba zorganizować ) czy dzieci będą uczyły się na placu budowy i w smrodzie farby ?

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adresu IP, który zapisze się automatycznie) przez Echo Media Plus sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Wspólna 3.
Niniejsza zgoda jest warunkiem koniecznym do skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@gazetaecho.pl.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie celu ich podania, tj. skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl.
W tym wypadku nie jest możliwe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu IP.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

komentarz: 


Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać pogrubienie i wpisz [b].
Na końcu pogrubienia wpisz [/b].
Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać kursywa i wpisz [i].
Na końcu kursywy wpisz [/i].
 Kliknij na ikonkę, która chcesz wstawić w treści w miejscu kursora: 
adres url:
tytuł: 
adres e-mail:
tytuł: 

nick: 
hasło: 
powtórz hasło: 
e-mail: 
data urodzenia: 
płeć: 

REKLAMA

więcej
REKLAMA
LINKI SPONSOROWANE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenia drobne

Nauka
 Dnia 15.04.2018r. zgubiłem legitymację studencką o numerze indeksu: 65763 , wydaną przez uczelnię AWF Warszawa. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej we Włoszech w mieście Rzym. Znalazcę proszę o kontakt pod adres e-mail: robert1685@wp.pl

Działkę budowlaną sprzedam
 Dobiesz ul. Wolska 1090m2 69tys MPZP Działka w miejscowości Dobiesz przy ul. Wolskiej, przy szkole podstawowej. Powierzchnia: 1000 m2, wymiary ok 28 m x 28 m, dojazd asfaltowy. Dostępne media: energia, woda. Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewidujący zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą. Do ścisłego centrum Piaseczna 8,5 km, do Góry Kalwarii ok 6 km. Cena: 69 000 PLN Tel. 505 406 361

Antyki
 Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki itp.: polskie, niemieckie,austriackie i inne, wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem odznaczeń, zdjęcia o tematyce wojskowej, inne pamiątki i starocie związane z wojskowością i służbami mundurowymi. telefon: 518 507 460 e-mail: wojskowe-odznaki@wp.pl

Dom i ogród
 Naprawa Okien PCV 796-698-555


TU dodaj swoje ogłoszenie
ZA DARMO w necie
ZA GROSZE w gazetach lokalnych
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Najnowsze wydanie

© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych zachowań użytkowni­ków. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.